Hlavní obsah

trafficking [ˈtræfɪkɪŋ]

Vyskytuje se v

island: (traffic) island(dopravní) ostrůvek, refýž

air: air trafficletový/letecký provoz

census: traffic censusstatistika provozu/průjezdu vozidel

congestion: traffic congestiondopravní zácpa

controller: let. air traffic controllerletecký/letový dispečer

flow: traffic flowdopravní provoz/proud

heavy: heavy traffichustý provoz

inbound: inbound trafficpříchozí provoz

offender: traffic offenderspachatelé dopravních přestupků

oncoming: oncoming trafficdoprava v protisměru

regulation: traffic regulationsdopravní předpisy

snarl: AmE traffic snarldopravní zácpa

traffic: traffic rulesdopravní předpisy, pravidla silničního provozu

traffic: traffic policedopravní policie

traffic: traffic officer/hovor. copdopravní policista, hovor. dopravák

traffic: traffic offencedopravní přestupek

traffic: air trafficletový/letecký provoz

traffic: foot/pedestrian trafficpěší provoz

traffic: let. air-traffic controllerdispečer letecké dopravy, letový dispečer

traffic: get stuck in (the) trafficuvíznout v zácpě

vehicular: vehicular trafficdopravní provoz, silniční ruch, automobilová doprava

dispečer: dispečer letecké dopravy, letový dispečerair-traffic controller

dopravní: dopravní nehodatraffic accident

dopravní: práv. dopravní přestupektraffic offence, řidiče driving offence

dopravní: dopravní policistatraffic policeman, na křižovatce pointsman, kontrolující parkování traffic warden

dopravní: dopravní značkaroad/traffic sign

hustý: hustý provozheavy traffic

kalamita: dopravní kalamita zácpagridlock, major traffic jam

kruhový: kruhový objezdBrE roundabout, AmE traffic circle

letištní: letištní věž řídicíair-traffic control tower

nehoda: dopravní nehodaroad/traffic accident

objezd: dopr. kruhový objezdroundabout, AmE traffic circle, AmE rotary

ostrůvek: dopr. nástupní/dopravní ostrůvektraffic/safety island, refuge, AmE též safety zone

policista: dopravní policistatraffic policeman, na křižovatce pointsman, kontrolující parkování ap. traffic warden

pravidlo: pravidla silničního provozutraffic regulations, BrE Highway Code, AmE Traffic Code

provoz: jednosměrný provozone way traffic

provoz: silný provozheavy traffic

pruh: dopr. silniční pruh(traffic) lane

předpis: dopravní předpisytraffic rules, BrE Highway Code

řízení: dopr. řízení dopravního provozutraffic control

signalizace: dopr. světelná signalizace semafortraffic lights

šíření: šíření omamných látekdrug dealing/trafficking

zácpa: (dopravní) zácpatraffic jam/congestion/snarl, dlouhá kolona tailback

zákaz: dopr. Zákaz vjezduNo entry (sign), v obou směrech No vehicular traffic, nařízení traffic ban

značka: dopr. dopravní značkatraffic/road sign

jízdní: jízdní pruhtraffic lane

semafor: Na třetích semaforech odbočte doleva.Turn right at the third (traffic) lights.

silný: silný liják/provozheavy rain/traffic