Hlavní obsah

traffic [ˈtræfɪk]

Podstatné jméno

  1. doprava, dopravní ruchtraffic rulesdopravní předpisy, pravidla silničního provozutraffic policedopravní policietraffic officer/hovor. copdopravní policista, hovor. dopraváktraffic offencedopravní přestupek
  2. provoz, doprava, přeprava zboží, lidíair trafficletový/letecký provozfoot/pedestrian trafficpěší provozlet. air-traffic controllerdispečer letecké dopravy, letový dispečer
  3. in sth (nelegální) obchod(ování), kšeftování s čím s drogami ap.

Vyskytuje se v

island: (traffic) island(dopravní) ostrůvek, refýž

air: air trafficletový/letecký provoz

census: traffic censusstatistika provozu/průjezdu vozidel

congestion: traffic congestiondopravní zácpa

controller: let. air traffic controllerletecký/letový dispečer

flow: traffic flowdopravní provoz/proud

heavy: heavy traffichustý provoz

inbound: inbound trafficpříchozí provoz

offender: traffic offenderspachatelé dopravních přestupků

oncoming: oncoming trafficdoprava v protisměru

regulation: traffic regulationsdopravní předpisy

snarl: AmE traffic snarldopravní zácpa

traffic: traffic rulesdopravní předpisy, pravidla silničního provozu

trafficking: human traffickingobchod s lidmi/bílým masem

vehicular: vehicular trafficdopravní provoz, silniční ruch, automobilová doprava

dopravní: traffic accidentdopravní nehoda

hustý: heavy traffichustý provoz

kalamita: gridlock, major traffic jamdopravní kalamita zácpa

kruhový: BrE roundabout, AmE traffic circlekruhový objezd

letištní: air-traffic control towerletištní věž řídicí

nehoda: road/traffic accidentdopravní nehoda

objezd: roundabout, AmE traffic circle, AmE rotarydopr. kruhový objezd

ostrůvek: traffic/safety island, refuge, AmE též safety zonedopr. nástupní/dopravní ostrůvek

policista: traffic policeman, na křižovatce pointsman, kontrolující parkování ap. traffic wardendopravní policista

pravidlo: traffic regulations, BrE Highway Code, AmE Traffic Codepravidla silničního provozu

provoz: one way trafficjednosměrný provoz

pruh: (traffic) lanedopr. silniční pruh

předpis: traffic rules, BrE Highway Codedopravní předpisy

řízení: traffic controldopr. řízení dopravního provozu

signalizace: traffic lightsdopr. světelná signalizace semafor

šíření: drug dealing/traffickingšíření omamných látek

zácpa: traffic jam/congestion/snarl, dlouhá kolona tailback(dopravní) zácpa

zákaz: No entry (sign), v obou směrech No vehicular traffic, nařízení traffic bandopr. Zákaz vjezdu

značka: traffic/road signdopr. dopravní značka

jízdní: traffic lanejízdní pruh

semafor: Turn right at the third (traffic) lights.Na třetích semaforech odbočte doleva.

silný: heavy rain/trafficsilný liják/provoz