Hlavní obsah

troop [truːp]

Vyskytuje se v

troop: vojáci, vojsko, přen. oddílytroops

auxiliary: pomocné vojenské oddíly zprav. jiných národnostívoj. auxiliary troops

commit: nasadit jednotky do bojecommit troops

elite: elitní jednotkyelite troops

front line: frontová vojskafront-line troops

marshal: sešikovat vojskomarshal the troops

deploy: Nasadili pozemní jednotky.They deployed ground troops.

withdraw: Jednotky se stáhly.The troops withdrew.

elitní: voj. elitní jednotkyelite units/forces/troops

úderný: voj. úderná jednotkastorm/shock troop(s)

voják: vojácisoldiers, troops

stáhnout se: Jednotky se stáhly z oblasti.The troops withdrew from the area.