Hlavní obsah

body [ˈbɒdɪ AmE bʌdɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. těloanat. body cellsomatická buňkabody fluidtělní tekutinabody heighttělesná výška
  2. trup bez paží
  3. mrtvola, (mrtvé) tělo
  4. těleso objektanat. též tělískoanat. ciliary bodyřasnaté tělísko
  5. sbor, orgán moci ap.legislative bodyzákonodárný orgánbody corporatekorporace, sdružení právnická osobaadministrative bodysprávní orgán
  6. seskupení, skupina, kolektiv lidí něčím spojenýchbody of opinionnázorová skupina
  7. the body of sth hlavní část, jádro čeho, obsahpráv. body of evidencedůkazní materiál(y)
  8. karosérie auta, korba hl. sklopná, trup letadla ap.
  9. body of watervodní plocha jezero, moře ap.

Vyskytuje se v

bod: bod zlomucritical point, ekon. hranice rentability break-even point

bod: bod mrazufreezing point

bod: fyz. bod varuboiling point

bod: získat dva body hráč ap.score two points

hmotný: fyz. hmotný bodmass point

mrtvý: uvíznout/ustrnout na mrtvém bodě jednání ap.come to a deadlock

nebeský: nebeské tělesoheavenly body

opěrný: přen. opěrný bod pro další postupfoothold, základna base, voj. pro obranu ap. strongpoint

orgán: zákonodárný/výkonný orgánlegislative/executive body

orientační: orientační bodpoint of orientation, výrazný v terénu ap. landmark

osoba: práv. právnická osobalegal/juridical/artificial person, korporátní subjekt corporate body, body corporate

osobní: osobní prohlídkabody search, osaháním přes šaty pat-down, až do naha strip-search

pleťový: pleťové mlékobody lotion

plocha: vodní plocha jezero ap.body of water

sbor: práv. zákonodárný sborlegislative body

stavba: stavba tělabody structure, konstituce build, physique, anatomie anatomy

tělesný: tělesný orgánbody organ

tělesný: (normální) tělesná teplotabody temperature, blood heat

těleso: astron. nebeské tělesocelestial body

tělní: tělní dutina/tekutinabody cavity/fluid

tělo: tělo Kristovothe body of Christ

tělový: tělové mlékobody milk/lotion

teplo: tělesné/živočišné/sluneční teplobody/animal/sun heat

teplota: tělesná/pokojová/venkovní teplotabody/room/outside temperature

váha: tělesná váhabody weight

vítězství: sport. vítězství na bodypoints victory, victory on points

záchytný: záchytný bodklíč, vodítko clue, referenční bod point of reference

zákonodárný: zákonodárný sborlegislative body, legislature

zastupitelský: zastupitelské orgányrepresentative bodies

zdatný: tělesně zdatnýable-bodied, physically fit

mráz: pod/nad bodem mrazubelow/above freezing point

najít: Její tělo našli v ...Her body was found in ...

spodní: spodní část tělalower (part of the) body

tělesný: tělesný pachbody odour

tělo: horní část tělaupper body

výhra: sport. výhra na bodypoints victory, win on points

výška: tělesná výškabody height

zapisovatel: zapisovatel stavu/bodů/skórescorekeeper, scorer

bod: ustrnout na mrtvém bodě jednánícome to a deadlock

mrtvola: Jen přes mou mrtvolu!Over my dead body!

tělo: tělem i dušíbody/heart and soul

acquit: práv. be acquitted on all chargesbýt zproštěn obvinění ve všech bodech obžaloby

advisory: advisory board/bodyporadní sbor/orgán

armour: voj. body armourochranná výstroj neprůstřelná vesta ap.

body blow: sth would be a body blow to sthco by byla velká rána pro co

boiling: just below boilingtěsně pod bodem varu

cluster: mat. cluster pointhromadný bod (posloupnosti)

count: práv. on all countsve všech bodech obžaloby vinný ap.

critical: critical pointkritický bod

deadlock: break the deadlockdostat se z patové situace, překonat mrtvý bod při jednáních

deliberative: deliberative bodyporadní sbor, rozhodovací orgán senát ap.

diplomatic: diplomatic body/corpsdiplomatický sbor

equality: equality bodyantidiskriminační orgán ombudsman ap.

fulcrum: tech. fulcrum pointotočný bod

impeachment: articles of impeachmentbody/důvody obžaloby proti vysokému veřejnému činiteli

innocent: plead innocent to all chargestrvat na své nevině ve všech bodech obžaloby

legislative: legislative bodyzákonodárný orgán

lotion: body lotiontělové mléko

lower: lower bodyspodní část těla

mass: fyz. mass pointhmotný bod

modification: body modificationstělesné modifikace

odour: body odourtělesný pach

out-of-body: out-of-body experiencezážitek mimo vlastní tělo pocity, které mají někteří lidé během klinické smrti

penalty: penalty pointstrestné body i řidiče ap.

point: point of no returnstadium/okamžik, odkud už není návratu, let. (hraniční) bod návratu letounu

point: sport. win on pointsvyhrát na body v boxu

prominent: prominent landmarkdominanta, (zřetelný) orientační bod v krajině

representative: local representative bodiesmístní zastupitelské orgány

resonant: resonant bodyozvučná skříň kytary ap.

score: run up the scorei přen. nahnat si body/skóre, vylepšit si skóre

search: body cavity searchprohlídka tělesných dutin

soul: body and soultělem i duší

sound: sound in mind and bodyzdravý na těle i na duši

speech: keynote speechpřednesení zásadních bodů/hlavních cílů politického programu ap.

stake: AmE stake-bodyplochá korba s bočními sloupky na převoz klád ap.

supreme: supreme legislative bodynejvyšší zákonodárný orgán

transition: fyz. transition pointbod přeměny mezi skupenstvími

upper: upper bodyhorní část těla

vitreous: med. vitreous body/humour/AmE humorsklivec

waste: body wastetělesný odpad, tělesné výměšky