Hlavní obsah

vitreous [ˈvɪtrɪəs]

Vyskytuje se v

opacity: vitreous opacitiessklivcové zákalky

vitreous: med. vitreous body/humour/AmE humorsklivec