Hlavní obsah

řízení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (mechanismus) steering (gear)
  2. (ovládání vozidla) driving(kola, motorky) riding(letadla) flying, pilotingřízení pod vlivem alkoholudrunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)
  3. (procesu, akce ap.) control(firmy ap.) management, directionform. governancedopr. řízení dopravního provozutraffic control
  4. (úřední jednání) proceeding(s), procedurepráv. soudní řízení(legal) proceedingsvýběrové řízení(na zakázku) competitive tendering, (na funkci) open competition, (postup) selection procedurepřijímací řízeníadmissions, (zkouška) entrance examination

Vyskytuje se v

alkohol: drunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)řízení pod vlivem alkoholu

obnova: retrialpráv. obnova řízení soudního

opilost: drink-driving, drunk(en) drivingřízení v opilosti

porota: trial by juryřízení před porotou

posilovač: power (assisted) steeringtech. posilovač řízení

poslepu: drive blindřídit poslepu

pravidlo: abide by/follow the rules, conform to the rules, přen. go by the bookřídit se pravidly, dodržovat pravidla

rada: follow sb's adviceřídit se čí radou

rozvodový: divorce proceedingsrozvodové řízení

řízení: drunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)řízení pod vlivem alkoholu

řízený: guided missilevoj. řízená střela

smírčí: conciliation (proceedings)smírčí řízení

soudní: judicial/legal proceedingssoudní řízení

správní: administrative procedure/decisionsprávní řízení/rozhodnutí

střela: nuclear/ballistic/guided missilejaderná/balistická/řízená střela

vést: stíhat prosecute sb, proceed against sb, try sbvést soudní řízení proti komu

výběrový: selection procedure, na zakázku competitive tendering, na základě odborných testů competitive examinationvýběrové řízení

řídit se: follow sb's adviceřídit se čí radou

vůz: drive a carřídit vůz

administration: Master of Business Administration MBAmagistr ekonomie a řízení mezinárodně uznávaný titul z ekonomie a manažeringu

admission: admissionspřijímání nových studentů ap., přijímací řízení

arbitration: arbitration proceedingsarbitrážní řízení

arrest: práv. arrest judgment(po)zastavit soudní řízení pro možné pochybení

bring: bring charges/a legal action against sbvznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na koho, zahájit řízení s kým

competition: open competitionkonkurz, (otevřené) výběrové řízení na pozici ap.

competitive: competitive examinationvýběrové řízení dle odborných testů

-controlled: výp. computer-controlledpočítačem řízený

controller: credit controllervedoucí vymáhání/řízení pohledávek, správce pohledávek

discharge: discharge in bankruptcyukončení konkurzního řízení splacením závazků konkurzního dlužníka

drive: drink drive offenceřízení pod vlivem alkoholu

drug: drug drivingřízení pod vlivem drog/omamných látek

drunken: drunken drivingřízení v opilosti/pod vlivem alkoholu

fly: fly hands offletět bez (držení) řízení

human resources: human resources managementpersonalistika, řízení lidských zdrojů

instruction: follow instructionsřídit se pokyny

inventory: inventory controlřízení zásob udržování žádoucího stavu

invitation: ekon. invitation to tendervýzva k předkládání nabídek ve veřejné soutěži, oznámení zadávacího řízení k veřejné zakázce, vypsání veřejné soutěže

jury: trial by jury, jury trialřízení před porotou

manage: ekon. managed currencyřízená měna podléhající vládní regulaci

management: top managementvrcholový management, vrcholové řízení, vrcholoví manažeři

manoeuvre: maneuver a conversationřídit rozhovor

microprocessor: microprocessor controlledřízený mikroprocesorem

middle: ekon. middle managementstřední úroveň řízení

missile: guided missileřízená střela

money supply: money supply controlřízení peněžní zásoby

owner: owner-controlledřízený vlastníky

peer: peer reviewrecenzní řízení, vzájemné hodnocení

pending: patent pendingžádost o patent je v řízení

planning: planning controlřízení plánování

proceeding: práv. criminal proceedingstrestní řízení

prosecute: prosecuting authoritiesorgány činné v trestním řízení

regulated: state-regulated economystátem řízená ekonomika

resource: human resources managementpersonalistika, řízení lidských zdrojů

řídit: drink and driveřídit v opilosti

runaway: runaway trainneřízený vlak bez strojvůdce

stay: práv. stay of proceedingsodklad řízení

steering: power steeringřízení s posilovačem

summarily: try sth summarilyprojednávat co ve zkráceném řízení

trial: criminal trialtrestní řízení

try: try a case of fraudvést soudní řízení ve věci podvodu

wheel: be at the wheelbýt za volantem, řídit auto

fine: The doctor said it was fine for me to drive.Doktor říkal, že můžu řídit.

learn: He's learning to drive.Učí se řídit.

pattern: follow a pattern of sthřídit se čím/podle vzoru čeho