Hlavní obsah

řízený

Vyskytuje se v

alkohol: drunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)řízení pod vlivem alkoholu

obnova: retrialpráv. obnova řízení soudního

opilost: drink-driving, drunk(en) drivingřízení v opilosti

porota: trial by juryřízení před porotou

posilovač: power (assisted) steeringtech. posilovač řízení

poslepu: drive blindřídit poslepu

pravidlo: abide by/follow the rules, conform to the rules, přen. go by the bookřídit se pravidly, dodržovat pravidla

rada: follow sb's adviceřídit se čí radou

rozvodový: divorce proceedingsrozvodové řízení

řízení: drunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)řízení pod vlivem alkoholu

řízený: guided missilevoj. řízená střela

smírčí: conciliation (proceedings)smírčí řízení

soudní: judicial/legal proceedingssoudní řízení

správní: administrative procedure/decisionsprávní řízení/rozhodnutí

střela: nuclear/ballistic/guided missilejaderná/balistická/řízená střela

vést: stíhat prosecute sb, proceed against sb, try sbvést soudní řízení proti komu

výběrový: selection procedure, na zakázku competitive tendering, na základě odborných testů competitive examinationvýběrové řízení

řídit se: follow sb's adviceřídit se čí radou

vůz: drive a carřídit vůz

administration: Master of Business Administration MBAmagistr ekonomie a řízení mezinárodně uznávaný titul z ekonomie a manažeringu

admission: admissionspřijímání nových studentů ap., přijímací řízení

arbitration: arbitration proceedingsarbitrážní řízení

arrest: práv. arrest judgment(po)zastavit soudní řízení pro možné pochybení

bring: bring charges/a legal action against sbvznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na koho, zahájit řízení s kým

competition: open competitionkonkurz, (otevřené) výběrové řízení na pozici ap.

competitive: competitive examinationvýběrové řízení dle odborných testů

-controlled: výp. computer-controlledpočítačem řízený

controller: credit controllervedoucí vymáhání/řízení pohledávek, správce pohledávek

discharge: discharge in bankruptcyukončení konkurzního řízení splacením závazků konkurzního dlužníka

drive: drink drive offenceřízení pod vlivem alkoholu

drug: drug drivingřízení pod vlivem drog/omamných látek

drunken: drunken drivingřízení v opilosti/pod vlivem alkoholu

fly: fly hands offletět bez (držení) řízení

human resources: human resources managementpersonalistika, řízení lidských zdrojů

instruction: follow instructionsřídit se pokyny

inventory: inventory controlřízení zásob udržování žádoucího stavu

invitation: ekon. invitation to tendervýzva k předkládání nabídek ve veřejné soutěži, oznámení zadávacího řízení k veřejné zakázce, vypsání veřejné soutěže

jury: trial by jury, jury trialřízení před porotou

manage: ekon. managed currencyřízená měna podléhající vládní regulaci

management: top managementvrcholový management, vrcholové řízení, vrcholoví manažeři

manoeuvre: maneuver a conversationřídit rozhovor

microprocessor: microprocessor controlledřízený mikroprocesorem

middle: ekon. middle managementstřední úroveň řízení

missile: guided missileřízená střela

money supply: money supply controlřízení peněžní zásoby

owner: owner-controlledřízený vlastníky

peer: peer reviewrecenzní řízení, vzájemné hodnocení

pending: patent pendingžádost o patent je v řízení

planning: planning controlřízení plánování

proceeding: práv. criminal proceedingstrestní řízení

prosecute: prosecuting authoritiesorgány činné v trestním řízení

regulated: state-regulated economystátem řízená ekonomika

resource: human resources managementpersonalistika, řízení lidských zdrojů

runaway: runaway trainneřízený vlak bez strojvůdce

stay: práv. stay of proceedingsodklad řízení

steering: power steeringřízení s posilovačem

summarily: try sth summarilyprojednávat co ve zkráceném řízení

trial: criminal trialtrestní řízení

try: try a case of fraudvést soudní řízení ve věci podvodu

wheel: be at the wheelbýt za volantem, řídit auto

fine: The doctor said it was fine for me to drive.Doktor říkal, že můžu řídit.

learn: He's learning to drive.Učí se řídit.

pattern: follow a pattern of sthřídit se čím/podle vzoru čeho

řídit: drink and driveřídit v opilosti