Hlavní obsah

proceeding [prəˈsiːdɪŋ]

Podstatné jméno

  1. (legal) proceedings form. práv.(soudní) řízenípráv. criminal proceedingstrestní řízenípráv. civil proceedingsobčanskoprávní řízení, občanský proces
  2. the proceedings of sth form. průběh (dění), postup čeho organizovaný
  3. the proceedings zápis, protokol z jednání ap.

Vyskytuje se v

proceeding: (soudní) řízení(legal) proceedings

proceeds: of/from sth výtěžek, výnos(y), zisk z čeho(the) proceeds

arbitration: arbitrážní řízeníarbitration proceedings

caution: postupovat opatrněproceed with caution

judicial: soudní jednání/vyšetřováníjudicial proceedings/inquiry

lottery: výtěžek z loterielottery proceeds, proceeds from lottery

stay: odklad řízenípráv. stay of proceedings

jít: jít dál pokračovat v cestěgo on, walk on, move on, continue, proceed

pohnat: pohnat koho před soud/k soudupodat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justice

proces: občanský procescivil proceedings

pře: práv. občanskoprávní přecivil proceedings/case

rozvodový: rozvodové řízenídivorce proceedings

řízení: práv. soudní řízení(legal) proceedings

smírčí: smírčí řízeníconciliation (proceedings)

soudní: soudní řízeníjudicial/legal proceedings

vést: vést soudní řízení proti komustíhat prosecute sb, proceed against sb, try sb

výtěžek: výtěžek z prodejeproceeds from the sale

proceed: zahájit trestní stíhání, vést soudní řízení proti komu, dát k soudu kohoproceed against sb