Hlavní obsah

operation [ˌɒpəˈreɪʃən]

Vyskytuje se v

sting: sting (operation)policejní zátah, léčka na zločince

arithmetic: mat. arithmetic operationspočetní úkony

building: building operationsstavební práce

machine tool: machine tool operations(strojové) obráběcí postupy

manager: operations managervedoucí provozu

rescue: rescue operationzáchranná akce

salvage: salvage operationzáchranná operace

-saving: sight-saving operationoperace na záchranu zraku

search: search operationpátrací akce

nabýt: nabýt účinnosti/platnosti zákon ap.come into force/operation/effect

pátrací: pátrací akcesearch (operation)

početní: početní úkonyarithmetic operations

postup: pracovní postupworking procedure, method of operation

provoz: provoz na směnyshift operation

provoz: uvést co do provozuput sth into operation, do chodu get sth going, novou linku ap. též commission sth

provoz: být v provozube in operation, fungovat be working

provoz: mimo provozout of operation, porouchaný out of order

provozní: provozní dobastroje ap. operating/operation time, úřadů, provozovny ap. business hours

provozní: provozní režimoperation mode

úkon: mat. početní úkony sčítání ap.arithmetic operations

uvést: uvést co do provozuput sth into operation

vedení: ekon. vedení účtuoperation of the account

vyřadit: vyřadit co z provozuput/take sth out of operation/service, remove sth from service, loď, reaktor ap. decommission

záchranný: záchranná operacerescue operation

zákrok: med. chirurgický zákroksurgical intervention, surgery, (surgical) operation

operovat: Minulý měsíc mi operovali koleno.I had a knee operation last month.

prodělat: Prodělala operaci.She underwent an operation.

provoz: provoz automobilucar operation