Hlavní obsah

operation [ˌɒpəˈreɪʃən]

Vyskytuje se v

sting: sting (operation)policejní zátah, léčka na zločince

arithmetic: mat. arithmetic operationspočetní úkony

building: building operationsstavební práce

machine tool: machine tool operations(strojové) obráběcí postupy

manager: operations managervedoucí provozu

rescue: rescue operationzáchranná akce

salvage: salvage operationzáchranná operace

-saving: sight-saving operationoperace na záchranu zraku

nabýt: come into force/operation/effectnabýt účinnosti/platnosti zákon ap.

pátrací: search (operation)pátrací akce

početní: arithmetic operationspočetní úkony

postup: working procedure, method of operationpracovní postup

provoz: shift operationprovoz na směny

provozní: stroje ap. operating/operation time, úřadů, provozovny ap. business hoursprovozní doba

úkon: arithmetic operationsmat. početní úkony sčítání ap.

uvést: put sth into operationuvést co do provozu

vedení: operation of the accountekon. vedení účtu

vyřadit: put/take sth out of operation/service, remove sth from service, loď, reaktor ap. decommissionvyřadit co z provozu

záchranný: rescue operationzáchranná operace

zákrok: surgical intervention, surgery, (surgical) operationmed. chirurgický zákrok

operovat: I had a knee operation last month.Minulý měsíc mi operovali koleno.

prodělat: She underwent an operation.Prodělala operaci.

operation: come into operationzačít fungovat systém, vstoupit v platnost, nabýt účinnosti norma