Hlavní obsah

arithmetic [əˈrɪθmətɪk]

Přídavné jméno

  • mat.aritmetický, početní operace ap.mat. arithmetic operationspočetní úkonymat. arithmetic progressionaritmetická posloupnostmat. arithmetic meanaritmetický průměr

Vyskytuje se v

mental: mental arithmeticpočítání z hlavy

aritmetický: arithmetic meanmat. aritmetický průměr

početní: arithmetic operationspočetní úkony

průměr: arithmetic/geometric/quadratic/harmonic meanaritmetický/geometrický/kvadratický/harmonický průměr

úkon: arithmetic operationsmat. početní úkony sčítání ap.

arithmetic: do arithmeticpočítat dělat základní operace