Hlavní obsah

action [ˈækʃən]

Podstatné jméno

  1. jednání, krok(y), počínánítake actionpodniknout kroky, jednat v nějaké záležitosti
  2. čin, akce
  3. (legal) action práv.žaloba, právní krokypráv. take legal action against sbpodat žalobu na koho, podniknout právní kroky proti komubring an action against sb, for sthpodat žalobu na koho, pro co, zažalovat koho za cojoint actionspolečný postup, práv. společná žaloba
  4. of sth působení čeho chemikálie, vlivu ap.
  5. dění, akce

Přídavné jméno

  • akční scéna ap.action movieakční filmfilm., fot. action shotzáběr/snímek v pohybu

Vyskytuje se v

class action: class action (suit)hromadná žaloba

course: course (of action)postup v určité situaci

delayed action: delayed-action (release)samospoušť fotoaparátu ap., zpožďovač

missing: missing in actionnezvěstný, pohřešovaný v boji

spring: spring (in)to actionpustit se do práce

bring: bring charges/a legal action against sbvznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na koho

civil: práv. civil actionobčanskoprávní žaloba

collective: collective actionspolečný krok k dosažení cíle

disciplinary: disciplinary actionkázeňský postih

industrial action: take industrial action over sthzahájit protestní akci kvůli čemu

legal: práv. take legal actionpodat žalobu, podniknout právní kroky

legal: enforce sth by legal actionvynutit co soudní cestou

libel: libel suit/action, action for libelžaloba pro urážku na cti

limitation: limitation of actionpromlčení (možnosti) žaloby

move: move sb to actionpřimět/vyprovokovat koho k činu

necessity: necessity for actionpotřeba něco podniknout

pending: práv. action is pendingžaloba je (podána) u soudu

personal: práv. personal actionsoukromá žaloba

remedial: take remedial actionpodniknout kroky k nápravě, přijmout nápravná opatření

strike: call for strike actionvýzva ke stávce

strike: take strike action(začít) stávkovat, vstoupit do stávky

strong: take strong action against sb/sthrázně zasáhnout proti komu/čemu

surprise: surprise attack/actionpřekvapivý útok/tah

talk: be all talk (and no action)mít plno řečí (a skutek utek)

thing: práv. things in actionpohledávky, žalovatelné věci

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

our: We are responsible for our actions.Jsme odpovědní za své činy.

akční: akční filmyaction movies

překvapivý: překvapivý tah/útoksurprise action/attack

řez: přen. radikální řez rázný zákrokradical action

současný: ling. současný dějparallel action

záběr: opakovaný záběr ve sportovním přenosu ap.action replay, AmE instant replay

zásah: vojenský zásahmilitary action/proti jinému státu intervention

zkratový: přen. zkratové jednánírash (re)action

žaloba: občanskoprávní žalobacivil action

žaloba: podat žalobu na koho pro cosue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action against sb for sth

neznat se: Nech toho, nebo se neznám!Stop it or I won't be responsible for my actions!

podniknout: podniknout krokytake action/steps

utržit: Zemřel na zranění utržená v boji.He died of wounds received in action.

zahynout: zahynout v bojibe killed in action