Hlavní obsah

course [kɔːs]

Předložka

  1. in the course of sth v průběhu, během čehoin due coursev řádném termínu, v náležitý/ve správný čas
  2. be on course for sth být na správné cestě k čemu vítězství ap.

Vyskytuje se v

course: course (of action)postup v určité situaci

middle: middle course(zlatá) střední cesta

orientation: orientation (course)zaškolení, zapracování, (úvodní) instruktáž pro nové zaměstnance ap.

beginner: beginner's coursekurz pro začátečníky

collision course: be on a collision course with sthhrozit srážkou s čím, přen. hrozit střetem neshody ap.

holder: holder in due courseoprávněný nabyvatel/držitel

holiday: holiday coursesprázdninové kurzy

horse: horses-for-coursesúčelově upravený taktika, plán ap.

instruction: course of instructioninstruktážní kurz

justice: práv. pervert the course of justicebránit výkonu spravedlnosti

main: main coursehlavní chod jídla

meal: three-course mealjídlo o třech chodech

reaction: tech. reaction coursereakční průběh, průběh reakce

secretarial: secretarial work/coursepráce/kurz pro sekretářky

self-defence: self-defence courseskurzy sebeobrany

advanced: advanced coursekurz pro pokročilé, pokročilý kurz

month: three-month coursetříměsíční kurz

register: I registered for English courses.Přihlásil jsem se na kurzy angličtiny.

golfový: golf coursegolfové hřiště

hlavní: main coursehlavní chod/jídlo

kurz: language coursejazykový kurz

postupem: with time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně graduallypostupem času/doby časem

předmět: compulsory/optional subject/coursepovinný/volitelný předmět

překážkový: obstacle course, vojenská též assault coursepřekážková dráha

chod: a three-course mealjídlo o třech chodech

průběh: in the course of time/the day/the yearv průběhu času/dne/roku

přihlásit se: enrol on a language coursepřihlásit se do jazykového kurzu

vývoj: course of events, zvrat ap. turn of eventsvývoj událostí

začátečník: beginner's coursekurz pro začátečníky

zapsat: enrol sb in a coursezapsat koho do kurzu

zapsat se: enrol in a language coursezapsat se do jazykového kurzu

cesta: the golden mean, middle coursezlatá střední cesta