Hlavní obsah

career [kəˈrɪə]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

artistic: artistic careerumělecká dráha

woman: career womankariéristka

less: It was less a career than a ...Nebyla to ani tak kariéra, jako spíš ...

povolání: choice of careervolba povolání

umělecký: artistic careerumělecká dráha

volba: choice of careervolba povolání

výchovný: školní ap. guidance counsellor, pro volbu povolání careers master/mistressvýchovný poradce/výchovná poradkyně

vrchol: height of sb's careervrchol čí kariéry

zvolit: She chose the career of an actress.Zvolila si kariéru herečky.

career: career(s)kariérní, profesní servis ap.