Hlavní obsah

middle [ˈmɪdəl]

Podstatné jméno

  1. of sth střed, prostředek čehoin the middle of sthuprostřed čehoekon. middle managementstřední úroveň řízení
  2. hovor.pas střed těla
  3. polovina období ap.

Sloveso

  1. umístit do středu
  2. (na)centrovat

Vyskytuje se v

middle-aged: the middle-agedlidé středního věku

middle class: middle-class(jako) ze střední třídy/vrstvy, (týkající se) střední třídy

nowhere: in the middle of nowheredaleko od světa, v pustině, uprostřed ničeho

finger: little/ring/middle/index fingermalík/prsteník/prostředník/ukazovák

late: hist. the late Middle Agespozdní středověk

middle-aged: middle-aged spreadpneumatika, bříško staršího člověka

middle-of-the-road: hud. middle-of-the-road popstřední proud nenáročná populární hudba

piggy: piggy in the middlehra na prostředníčka, sport. bago

reaches: upper/middle/lower reacheshorní/střední/dolní tok

slap bang: slap-bang in the middlerovnou uprostřed

spread: middle-age(d) spread(tatíkovské) bříško, pupík tvořící se ve středním věku

proud: hud. střední proudmiddle-of-the-road pop

střední: anat. střední uchomiddle ear

střední: střední třída obyvatelstvathe middle class

středověk: raný středověkEarly Middle Ages, Dark Ages

středověk: pozdní středověkLate Middle Ages

zánět: zánět středního uchainflammation of the middle ear, otitis media

prostředek: prostředkem ulicethrough the middle of the street

prostřední: v prostředním sloupciin the middle column

rovnou: rovnou uprostředright in the middle

střední: lidé středního věkumiddle-aged people

třída: vládnoucí/střední/dělnická třídaruling/middle/working class

vrstva: nižší/střední/vyšší vrstvalower/middle/upper class

cesta: zlatá střední cestathe golden mean, middle course