Hlavní obsah

middle [ˈmɪdəl]

Podstatné jméno

  1. of sth střed, prostředek čehoin the middle of sthuprostřed čehoekon. middle managementstřední úroveň řízení
  2. hovor.pas střed těla
  3. polovina období ap.

Sloveso

  1. umístit do středu
  2. (na)centrovat

Vyskytuje se v

middle-aged: the middle-agedlidé středního věku

middle class: middle-class(jako) ze střední třídy/vrstvy, (týkající se) střední třídy

nowhere: in the middle of nowheredaleko od světa, v pustině, uprostřed ničeho

finger: little/ring/middle/index fingermalík/prsteník/prostředník/ukazovák

late: hist. the late Middle Agespozdní středověk

middle-of-the-road: hud. middle-of-the-road popstřední proud nenáročná populární hudba

piggy: piggy in the middlehra na prostředníčka, sport. bago

reaches: upper/middle/lower reacheshorní/střední/dolní tok

slap bang: slap-bang in the middlerovnou uprostřed

spread: middle-age(d) spread(tatíkovské) bříško, pupík tvořící se ve středním věku

proud: middle-of-the-road pophud. střední proud

střední: middle earanat. střední ucho

středověk: Early Middle Ages, Dark Agesraný středověk

zánět: inflammation of the middle ear, otitis mediazánět středního ucha

prostředek: through the middle of the streetprostředkem ulice

prostřední: in the middle columnv prostředním sloupci

rovnou: right in the middlerovnou uprostřed

třída: ruling/middle/working classvládnoucí/střední/dělnická třída

vrstva: lower/middle/upper classnižší/střední/vyšší vrstva

cesta: the golden mean, middle coursezlatá střední cesta

middle: middle course(zlatá) střední cesta