Hlavní obsah

middling [ˈmɪdlɪŋ]

Vyskytuje se v

middle-aged: the middle-agedlidé středního věku

middle class: middle-class(jako) ze střední třídy/vrstvy, (týkající se) střední třídy

nowhere: in the middle of nowheredaleko od světa, v pustině, uprostřed ničeho

finger: little/ring/middle/index fingermalík/prsteník/prostředník/ukazovák

late: hist. the late Middle Agespozdní středověk

middle-of-the-road: hud. middle-of-the-road popstřední proud nenáročná populární hudba

piggy: piggy in the middlehra na prostředníčka, sport. bago

reaches: upper/middle/lower reacheshorní/střední/dolní tok

slap bang: slap-bang in the middlerovnou uprostřed

spread: middle-age(d) spread(tatíkovské) bříško, pupík tvořící se ve středním věku

proud: middle-of-the-road pophud. střední proud

střední: middle earanat. střední ucho

středověk: Early Middle Ages, Dark Agesraný středověk

zánět: inflammation of the middle ear, otitis mediazánět středního ucha

prostředek: through the middle of the streetprostředkem ulice

prostřední: in the middle columnv prostředním sloupci

rovnou: right in the middlerovnou uprostřed

třída: ruling/middle/working classvládnoucí/střední/dělnická třída

vrstva: lower/middle/upper classnižší/střední/vyšší vrstva

cesta: the golden mean, middle coursezlatá střední cesta

middle: middle course(zlatá) střední cesta