Hlavní obsah

medium [ˈmiːdɪəm]

Příslovce

  • středně, mírněmedium sweetpolosladkýmedium donestředně propečený steak ap.

Vyskytuje se v

media: the mediamédia, sdělovací prostředky rádio, televize, noviny

coverage: media coveragemediální pokrytí

exposure: media exposure(mediální) publicita

hard: medium hardstředně tvrdý

height: of medium heightstředně vysoký

media: social mediasociální média

sized: medium-sizedstřední velikosti, středně velký

term: in the medium termstřednědobě, ze střednědobého hlediska, ve střednědobém horizontu

coverage: It received extensive media coverage.Média tomu věnovala velkou pozornost.

hromadný: hromadné sdělovací prostředkymass media

kontrastní: med. kontrastní látkacontrast medium, opaque substance

masáž: přen. mediální masážmedia brainwashing

médium: (masová) médiathe mass media

nahniličko: gastr. vejce nahniličkomedium-boiled egg

propečený: středně/málo/hodně propečený masomedium (done)/medium rare/well done

prostředek: (hromadné) sdělovací prostředky(mass) media

sdělovací: sdělovací prostředkymédia (news) media, prostředky komunikace means of communication

střední: (jsoucí) střední velikostimedium-sized, midsized, of medium size

vlna: (velmi) krátké/střední/dlouhé vlny rozhlasové(ultra) short/medium/long wave

vysoký: středně vysokýof medium height

zánět: zánět středního uchainflammation of the middle ear, otitis media

živný: živná půdapro bakterie ap. culture/growth medium, nutrient substance, přen. dobré podmínky breeding/fertile ground

postava: být střední postavybe of medium build

středně: středně velkýmedium-sized, midsized, moderate-sized, výškou of medium height

střední: být střední postavybe of medium build

střední: zlatá střední cestathe golden mean, the happy medium