Hlavní obsah

medium [ˈmiːdɪəm]

Příslovce

  • středně, mírněmedium sweetpolosladký, středně sladkýmedium donestředně propečený steak ap.

Vyskytuje se v

media: the mediamédia, sdělovací prostředky rádio, televize, noviny

medium: happy mediumzlatá střední cesta, zlatý střed

exposure: media exposure(mediální) publicita

hard: medium hardstředně tvrdý, střední tvrdosti

height: of medium heightstředně vysoký

sized: medium-sizedstřední velikosti, středně velký

hromadný: mass mediahromadné sdělovací prostředky

kontrastní: contrast medium, opaque substancemed. kontrastní látka

masáž: media brainwashingpřen. mediální masáž

médium: the mass media(masová) média

nahniličko: medium-boiled egggastr. vejce nahniličko

propečený: medium (done)/medium rare/well donestředně/málo/hodně propečený maso

prostředek: (mass) media(hromadné) sdělovací prostředky

sdělovací: média (news) media, prostředky komunikace means of communicationsdělovací prostředky

střední: medium-sized, midsized, of medium size(jsoucí) střední velikosti

vlna: (ultra) short/medium/long wave(velmi) krátké/střední/dlouhé vlny rozhlasové

vysoký: of medium heightstředně vysoký

zánět: inflammation of the middle ear, otitis mediazánět středního ucha

živný: pro bakterie ap. culture/growth medium, nutrient substance, přen. dobré podmínky breeding/fertile groundživná půda

postava: be of medium buildbýt střední postavy

středně: medium-sized, midsized, moderate-sized, výškou of medium heightstředně velký