Hlavní obsah

středně

Příslovce

  • medium(s mírou) moderatelystředně pokročilý žák ap.intermediatestředně velkýmedium-sized, midsized, moderate-sized, (výškou) of medium height

Vyskytuje se v

propečený: středně/málo/hodně propečený masomedium (done)/medium rare/well done

proud: hud. střední proudmiddle-of-the-road pop

příčka: střední příčka trojúhelníkumidline

střední: sport. střední útočníkcentre (forward)

škola: střední školasecondary/AmE high school

úroveň: začátečnická/střední/pokročilá úroveňelementary/intermediate/advanced level

útočník: střední útočníkcentre forward, v hokeji center

váha: sport. lehká/střední/těžká váhalightweight/middleweight/heavyweight

věk: psych. krize středního věkumidlife crisis

vlna: (velmi) krátké/střední/dlouhé vlny rozhlasové(ultra) short/medium/long wave

vysoký: středně vysokýof medium height

vzdělání: základní/střední/vysokoškolské/vyšší vzděláníprimary/secondary/university/higher education

zánět: zánět středního uchainflammation of the middle ear, otitis media

postava: být střední postavybe of medium build

třída: vládnoucí/střední/dělnická třídaruling/middle/working class

vrstva: nižší/střední/vyšší vrstvalower/middle/upper class

cesta: zlatá střední cestathe golden mean, middle course

zlatý: zlatá střední cestagolden mean

central: Střední AmerikaCentral America

crisis: krize středního věkumidlife crisis

executive: manažerský vůz, auto vyšší (střední) třídyexecutive car

gender: mužský/ženský/střední rodmasculine/feminine/neuter gender

grand: středně velké křídlohud. parlor grand

hard: středně tvrdý, střední tvrdostimedium hard

height: středně vysokýof medium height

intermediate: střední pokročilostintermediate level

level: střední úroveň hladiny moře mezi přílivem a odlivemmean sea level

light: lehká střední váhasport. light middleweight

median: medián, střední hodnota uspořádané množinymedian value

medium: střední vlny rádiové frekvencemedium wave

middle: střední úroveň řízeníekon. middle management

middle-of-the-road: střední proud nenáročná populární hudbahud. middle-of-the-road pop

moderate: středně velkýmoderate-sized

neuter: střední rod, neutrumthe neuter (gender)

reaches: horní/střední/dolní tokupper/middle/lower reaches

senior: poslední rok střední školysenior year

sized: střední velikosti, středně velkýmedium-sized

vocational: (střední) odborné učiliště, střední odborná školavocational school

secondary school: na střední školeat secondary school

středně: středně pokročilý žák ap.intermediate