Hlavní obsah

středně

Příslovce

  • medium(s mírou) moderatelystředně pokročilý žák ap.intermediatestředně velkýmedium-sized, midsized, moderate-sized, (výškou) of medium height

Vyskytuje se v

propečený: středně/málo/hodně propečený masomedium (done)/medium rare/well done

proud: hud. střední proudmiddle-of-the-road pop

příčka: střední příčka trojúhelníkumidline

střední: sport. střední útočníkcentre (forward)

střední: anat. střední uchomiddle ear

střední: střední hodnotamean value

střední: ling. střední rodthe neuter (gender)

střední: (jsoucí) střední velikostimedium-sized, midsized, of medium size

střední: střední třída obyvatelstvathe middle class

střední: krize středního věkumidlife crisis

střední: střední pokročilostintermediate level

střední: střední školasecondary/AmE high school

škola: střední školasecondary/AmE high school

úroveň: začátečnická/střední/pokročilá úroveňelementary/intermediate/advanced level

útočník: střední útočníkcentre forward, v hokeji center

váha: sport. lehká/střední/těžká váhalightweight/middleweight/heavyweight

věk: psych. krize středního věkumidlife crisis

vlna: (velmi) krátké/střední/dlouhé vlny rozhlasové(ultra) short/medium/long wave

vysoký: středně vysokýof medium height

vzdělání: základní/střední/vysokoškolské/vyšší vzděláníprimary/secondary/university/higher education

zánět: zánět středního uchainflammation of the middle ear, otitis media

postava: být střední postavybe of medium build

střední: být střední postavybe of medium build

střední: lidé středního věkumiddle-aged people

třída: vládnoucí/střední/dělnická třídaruling/middle/working class

vrstva: nižší/střední/vyšší vrstvalower/middle/upper class

cesta: zlatá střední cestathe golden mean, middle course

střední: zlatá střední cestathe golden mean, the happy medium

zlatý: zlatá střední cestagolden mean

central: Central AmericaStřední Amerika

crisis: midlife crisiskrize středního věku

executive: executive carmanažerský vůz, auto vyšší (střední) třídy

gender: masculine/feminine/neuter gendermužský/ženský/střední rod

grand: hud. parlor grandstředně velké křídlo

hard: medium hardstředně tvrdý

height: of medium heightstředně vysoký

intermediate: intermediate levelstřední pokročilost

level: mean sea levelstřední úroveň hladiny moře mezi přílivem a odlivem

light: sport. light middleweightlehká střední váha

median: median valuemedián, střední hodnota uspořádané množiny

medium: medium wavestřední vlny rádiové frekvence

medium: film. medium shotzáběr ze střední vzdálenosti

medium: medium buildstřední postava

medium: medium donestředně propečený steak ap.

middle: ekon. middle managementstřední úroveň řízení

middle-of-the-road: hud. middle-of-the-road popstřední proud nenáročná populární hudba

moderate: moderate-sizedstředně velký

neuter: the neuter (gender)střední rod, neutrum

reaches: upper/middle/lower reacheshorní/střední/dolní tok

senior: senior yearposlední rok střední školy

sized: medium-sizedstřední velikosti, středně velký

vocational: vocational school(střední) odborné učiliště, střední odborná škola

secondary school: at secondary schoolna střední škole