Hlavní obsah

vrstva

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (tenká plocha) čeho layer of sth(barvy ap.) coat(ing)geol. stratumněkolik vrstev oblečeníseveral layers of clothingozonová vrstvaozone layer
  2. (skupina lidí) form. stratum(třída) (social) classnižší/střední/vyšší vrstvalower/middle/upper class

Vyskytuje se v

ozonový: ozonová díra/vrstvaozone hole/layer

vyšší: vyšší vrstvyupper classes

namazat: namazat co silnou vrstvou čeho másla ap.slather sth with sth

appeal: have a popular appeallíbit se/zamlouvat se širokým vrstvám, oslovovat široké vrstvy

disadvantaged: socially disadvantaged childrenděti ze sociálně slabších vrstev/rodin

layer: ozone layerozonová vrstva

ozone: ozone depleting substances(chemické) látky poškozující ozónovou vrstvu

ozone layer: depletion/thinning of the ozone layerztenčování ozonové vrstvy

plough: plough layer(vrstva) ornice

surface: geol. surface soilsvrchní vrstva půdy