Hlavní obsah

disadvantaged [ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

disadvantaged: děti ze sociálně slabších vrstev/rodinsocially disadvantaged children

work: hrát v neprospěch koho, působit komu problémy situace ap.work to sb's disadvantage

neprospěch: v čí neprospěchto sb's disadvantage

nevýhoda: být v nevýhoděbe at a disadvantage

výhoda: výhody i nevýhodyadvantages and disadvantages, pros and cons

disadvantage: v nevýhodě, v nevýhodném postaveníat a disadvantage