Hlavní obsah

disadvantaged [ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

disadvantage: at a disadvantagev nevýhodě, v nevýhodném postavení

work: work to sb's disadvantagehrát v neprospěch koho, působit komu problémy situace ap.