Hlavní obsah

advantaged [ədˈvɑːntɪdʒd]

Vyskytuje se v

advantage: take advantage of sthvyužít, zneužít čeho, těžit z čeho

advantage: ekon. tax advantagesdaňová zvýhodnění

advantage: ekon. competitive advantagekonkurenční výhoda

comparative: ekon. comparative advantagekomparativní výhoda

competitive: ekon. competitive advantage/bid/environmentkonkurenční výhoda/nabídka/prostředí

výhoda: získat výhodu nad kýmgain an advantage over sb, mít navrch get the upper hand

výhoda: být ve výhoděbe advantaged

výhoda: výhody i nevýhodyadvantages and disadvantages, pros and cons

vyniknout: dát vyniknout čemushow sth to good advantage, kontrastem ap. set off sth

získat: získat výhodugain advantage

proti: mít výhodu proti komuhave advantage against sb