Hlavní obsah

advantaged [ədˈvɑːntɪdʒd]

Vyskytuje se v

comparative: ekon. comparative advantagekomparativní výhoda

competitive: ekon. competitive advantage/bid/environmentkonkurenční výhoda/nabídka/prostředí

výhoda: gain an advantage over sb, mít navrch get the upper handzískat výhodu nad kým

vyniknout: show sth to good advantage, kontrastem ap. set off, highlight sthdát vyniknout čemu

získat: gain advantagezískat výhodu

proti: have advantage against sbmít výhodu proti komu

advantage: take advantage of sthvyužít, zneužít čeho, těžit z čeho