Hlavní obsah

disadvantaged [ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

disadvantaged: socially disadvantaged childrenděti ze sociálně slabších vrstev/rodin

work: work to sb's disadvantagehrát v neprospěch koho, působit komu problémy situace ap.

neprospěch: to sb's disadvantagev čí neprospěch

nevýhoda: be at a disadvantagebýt v nevýhodě

výhoda: advantages and disadvantages, pros and consvýhody i nevýhody

disadvantage: at a disadvantagev nevýhodě, v nevýhodném postavení