Hlavní obsah

třída

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (kategorie) class, category(mezi dvěma limity) bracket
  2. (taxonomická) class
  3. (stupeň zařazení) class(kvality též) gradecestovat první třídoutravel first classJe to třída! machr ap.He's an ace/a hotshot!první třída v letadle ap.first class
  4. expr.(vynikající člověk) ace, hotshot, whizz
  5. (ročník školy) yearAmE gradeDo které chodíš třídy?Which year are you in?
  6. (žáci) classBrE formAmE grade
  7. (učebna) classroom(hl. v jednotřídní škole) schoolroom
  8. (spol. vrstva) classform. stratumvládnoucí/střední/dělnická třídaruling/middle/working class

Podstatné jméno, rod ženský

  • uliceavenue, boulevardhlavní třída(hl. nákupní) BrE high street, AmE Main Street, (s hlavním tahem též) broadway

Vyskytuje se v

dělnický: dělnická třídaworking class(es)

druhý: cestovat druhou třídoutravel second class

silnice: silnice první třídyA-road

společenský: společenská třídasocial class

střední: střední třída obyvatelstvathe middle class

třetí: cestovat třetí třídoutravel third-class

třída: hlavní třídahl. nákupní BrE high street, AmE Main Street, s hlavním tahem též broadway

turistický: turistická třídatourist class

establishment: vládnoucí třída, vrchnostthe Establishment

executive: manažerský vůz, auto vyšší (střední) třídyexecutive car

remedial: speciální třída pro děti vyžadující zvláštní péčiremedial class

second-class: BrE pošta druhé třídy levnější a pomalejší, AmE pošta pro zasílání novin a časopisůsecond class postage

third-class: cestující třetí třídouthird-class passengers

tourist: turistická třída v dopravětourist class

upper class: pocházet z prostředí vyšší společenské třídycome from an upper-class background

pull off: pull off the roadzastavit u krajnice, sjet ze silnice k motelu ap.

povést se: sb managed to do sth, sb succeeded in doing sth, sb pulled off sthkomu se povedlo co

odnést: pull off a victoryodnést si vítězství

stáhnout: I pulled off the blanket.Stáhl jsem přikrývku.