Hlavní obsah

druhý

Číslovka

  1. (v pořadí) (the) secondzkr. 2ndza druhé ve výčtusecond(ly)mat. na druhou umocněnýto the power of twomat. druhá odmocninasquare rootling. druhý stupeň příd. jménacomparative
  2. (nižšího stupně) secondcestovat druhou třídoutravel second class
  3. (následující) next, following
  4. (opačný) the other, oppositena jedné straně ... a na druhé straněon (the) one hand ... on the other hand
  5. (jiný) else, other(ještě jeden) another

Vyskytuje se v

bod: score two pointszískat dva body hráč ap.

dva, dvě: two at a timepo dvou dva naráz

jeden, jedna, jedno: each other, one another, mutuallyjeden druhému pomáhat ap.

konec: last but onedruhý od konce

množný: second person pluraldruhá osoba množného čísla

mocnina: square, second powerdruhá mocnina

na: squared, to the power of twona druhou

neděle: two weeks, hl. BrE fortnightdvě neděle

celá: zero point twožádná celá dvě desetiny 0,2

čítat: The library numbers two thousand volumes.Knihovna čítá dva tisíce svazků.

čtvrt: at a quarter past oneve čtvrt na dvě

dát se: Take the second street left.Dejte se druhou ulicí vpravo.

doprava: Take the second right.Jděte druhou ulicí doprava.

lomit: two over threemat. dvě lomeno třemi

maximálně: I smoke two cigars a week maximum.Týdně vykouřím maximálně dva doutníky.

měřit: My father is two metres tall.Otec měří dva metry.

mocnit: square sth, raise sth to the second powermocnit co na druhou

nanejvýš: We'll give them two at the most.Dáme jim nanejvýš dva.

narazit: I came across two errors.Narazil jsem na dvě chyby.

navíc: two extra/more daysdva dny navíc

o: two years oldero dva roky starší

housle: play second fiddle, take a back seatpřen. hrát druhé housle

kouřit: be a chain-smokerkouřit jednu za druhou

levý: His fingers are all thumbs.Má obě ruce levé.

moucha: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

alternate: on alternate dayskaždý druhý den

burn: first-degree/second-degree burnpopálenina prvního/druhého stupně

childhood: second childhoodeuf. druhé dětství senilita, stařecká dětinskost

circle: upper circledruhý balkon v divadle

coming: second coming of Christdruhý příchod Krista

degree: mat. equation of the second degreerovnice druhého stupně

equation: equation of the first/second orderrovnice prvního/druhého řádu

hand: two screws of the same handdvě šroubovice se stejným směrem vinutí závitu

item: item-by-itemjeden po druhém, postupně, nezávisle na sobě

luggage: two pieces of luggagedvě zavazadla

mate: fool's matemat druhým tahem

morrow: on the morrowdruhého dne, den na to, zítra

mortgage: second mortgagedruhá hypotéka na již zastavený majetek

opinion: second opinionnázor (někoho) druhého pro porovnání

place: in the second placeza druhé

prong: přen. two-pronged attackútok na dvou frontách

removed: cousin once removedpříbuzný z druhého kolene, dítě bratrance/sestřenice, bratranec/sestřenice matky

root: mat. square rootdruhá odmocnina

second: second violindruhé housle

second-class: second class postageBrE pošta druhé třídy levnější a pomalejší, AmE pošta pro zasílání novin a časopisů

second person: second person pluraldruhá osoba množného čísla

sequence: in sequencejeden po druhém, po sobě jdoucí

side: on the other side of sthna druhé straně čeho ulice ap.

table: a table for twostůl pro dva

thirty: sport. thirty alltřicet oba v tenise

time: one at a timejeden po druhém, po jednom

two: in twospo dvou, ve dvojicích

two-horse: two-horse racezávod se dvěma (hlavními) favority

whammy: double whammydvojnásobné neštěstí, dvě pohromy najednou v jedné oblasti

wind: get one's second windchytit druhý dech

world war: World War I/IIprvní/druhá světová válka

another: He is another Maradona.Je to druhý Maradona.

apiece: I gave them two apples apiece.Každému jsem dal dvě jablka.

assess: He was assessed a two-minute penalty.Byl vyloučen na dvě minuty.

between: She stood between two trees.Stála mezi dvěma stromy.

both: both of these womenobě tyto ženy

contradictory: two contradictory lawsdva protichůdné zákony

could: He could be out in two months.Mohl by být venku za dva měsíce.

derive: They derive pleasure from helping others.Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.

disqualify: He was disqualified from driving for two years.Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.

double: My number is double three, double two.Mé číslo je tři tři, dva dva.

for: table for twostůl pro dva

from: Two from eight leaves six.Osm bez dvou je šest.

get: We got two different results.Získali jsme dva odlišné výsledky.

half: my children and my other halfmoje děti a má druhá polovička

hundred: two hundred and twentydvě stě dvacet

in: It has two meters in length.Na délku to má dva metry.

junior: be two years sb's juniorbýt o dva roky mladší než kdo

keep: We keep two horses.Chováme dva koně.

lap: Two laps to go.Dvě kola do cíle.

may: Both of them, I may say, are reliable.Mohu říci, že oba jsou spolehliví.

o'clock: at two o'clockve dvě hodiny

part: in two partsve dvou částech, dvoudílný věc ap.

secondly: firstly ... and secondlyza prvé ... a za druhé

should: We should have it finished by two.Do dvou bychom to měli mít hotové.

slow: My watch is two minutes slow.Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.

while: The first service is free, while the second costs $25.První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.

bedpost: between you and me and the bedpost(jen) mezi námi (dvěma), mezi námi děvčaty

kill: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

druhý: second(ly)za druhé ve výčtu

limbo: be in limbobýt v nejasné situaci mezi dvěma možnostmi, být postaven před dvě možnosti

rob: rob Peter to pay Pauljednomu peníze sebrat a druhému je dát, půjčit si na zaplacení dluhu, jeden dluh splatit a druhý tak udělat

aye: provedu, ano paneloď. aye aye

vote: hlasovat provote aye

pro: Jsem pro.I'm all for it., jdu do toho I am game!, při hlasování ap. I'm in favour., I vote aye.