Hlavní obsah

coming [ˈkʌmɪŋ]

Podstatné jméno

  • of sth příchod čehosecond coming of Christdruhý příchod Krista

Vyskytuje se v

aid: jít komu na pomocgo to sb's aid, come to the aid of sb

alive: (znovu) ožít, obživnout, přen. stát se živějším vyprávění, popiscome alive

along: přijít (taky), jít společně na určité místocome along

amiss: co BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlosth would not come/go amiss

before: být důležitější než kdo/co, mít přednost před čímcome before sb/sth

bump: dopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé realitycome (back) down to earth with a bump

circle: vrátit se zpět na začátek/do počátečního bodu cyklický vývojcome/turn full circle

clean: kápnout božskou o čem, vyrukovat s pravdou ven o čemcome clean about sth

closet: přiznat se k homosexualitěcome out of the closet

come: dosahovat, sahat (až) kam oděv ke kolenům ap.come up to sth

come along: Dělej!, Pohni (si)! rychleCome along!

come in: mít pravidelný příjem penízehave money coming in

come off: Nekecej!, Nech toho!Come off it!

come on: začínat u koho, lézt na koho nemoc, bolest ap.be coming on

come out: vystoupit na podporu čeho/proti čemucome out for/against sth

come over: sth hovor. začít náhle být jaký, (náhle) pocítit, začít pociťovat co závrať, radost ap.come over (all)

come up: nadcházet, blížit se, chystat se cobe coming up

come up to: sth blížit se k čemu o čase, stavube coming up to

complete: patřit dohromady k čemu, být v sadě s čímcome complete with sth

cow: do soudného dne dlouho, často bez výsledkuuntil the cows come home

cropper: padnout na hubu, pohořet, zcela ztroskotatcome a cropper

earth: vrátit se (nohama) na zemcome down to earth

easy: lehce nabyl, lehce pozbyl majetekeasy come, easy go

effect: nabýt platnosti, vstoupit v platnost zákon ap.take effect, come into effect

end: skončit válka ap.come to an end

face: setkat se osobně/tváří v tvář s kýmcome face to face with sb

fire: dostat se pod palbucome under fire

first: být přednější, mít přednost před čímkoliv jinýmcome first

goods: splnit očekávání, udělat, co se očekávalodeliver/come up with the goods

grief: špatně dopadnout, skončit neúspěchem, pohořetcome to grief

grip: (začít) řešit, poprat se, vypořádat se s čím problémy ap.get/come to grips with sth

halt: zastavit secome to a halt

handy: přijít vhod, hodit secome in handy

harm: nepřijít k újměcome to no harm

how: Jak to?How come/so?

in: vstoupit, vejít, jít dovnitř kam do pokoje ap.come in

life: ožít, oživnout, probudit se k životu aktivita ap.come to life

light: vyjít najevo fakt ap., provalit se aféra ap.come to light

mind: vybavit se komu co, napadnout koho co, vytanout na mysli co komu myšlenkacome to mind

naturally: připadnout přirozené komucome naturally to sb

notice: upoutat čí pozornostcome to sb's notice

operation: začít fungovat systém, vstoupit v platnost, nabýt účinnosti normacome into operation

own: uplatnit se, dojít uplatnění, realizovat se, prosadit secome into one's own

play: vstoupit do hry, začít působit faktor ap.come into play

point: dostat se k věci člověk v hovoru ap.come to the point

rain: za každých podmínek, ať se děje, co se děje, za každého počasí jít na procházku, trénovat ap.(come) rain or shine

rest: zastavit se přestat se pohybovat, o věcicome to rest

sense: dostat rozum, přijít k rozumucome to one's senses

shape: počátek nového vývojethe shape of things to come

sticky: špatně skončitcome to a sticky end

term: smířit se, vyrovnat se s čímcome to terms with sth

ton: podat si koho, došlápnout si na kohocome down on sb like a ton of bricks

true: splnit se, vyplnit se, doopravdy se stát sen ap.come true

unstuck: odlepit (se), uvolnit (se), odchlípnout (se)come unstuck

useful: hodit se, uplatnit secome in useful

wash: vyjít najevo, ukázat se pravda ap.come out in the wash

way: výrazně pokročit, dostat se mnohem dál, vypracovat secome a long way

adrift: uvolnit se od čeho jedno od druhéhocome adrift from sth

apart: rozpadnout se na částicome apart

attack: být napaden kýmcome under attack from sb

being: vzniknoutcome into being

blossom: rozkvést, jít do květucome into blossom

bud: rozpučet, vypučet, vyrašitcome into bud

age: stát se plnoletým, dosáhnout plnoletosti, dospětcome of age

come into: vzniknoutcome into being

come to: přijít v niveč, vyjít naprázdno, padnout plán ap.come to nothing

coming: druhý příchod Kristasecond coming of Christ

conclusion: dojít k závěru, že ...come to the conclusion that ...

contact: přijít do styku, dostat se do kontaktu s kým/čímcome into contact with sb/sth

existence: vzniknoutcome into existence

expectation: nenaplnit očekávánínot live/come up to expectations

fashion: přijít do/vyjít z módycome into/go out of fashion

focus: zaostřit se, vyostřit se obraz, záběr ap.come into focus

force: vstoupit v platnost, nabýt účinnosticome into force

fore: dostat se do popředícome to the fore

fruition: uskutečnit se, splnit se, dojít naplněnícome to/reach fruition

ale: Ale jdi! nevěřícněCome on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!

bezvědomí: probrat se z bezvědomícome around, come to

buď: buď jak buďin any event, come what may

budoucí: v budoucích letechin the years to come

dopadnout: dopadnout dobře/špatněcome off/turn out well/badly, pochodit fare well/badly

dosáhnout: dosáhnout plnoletosticome of age

dostat se: dostat se k mocicome to power

konflikt: dostat se do konfliktu s kým/čímcome into conflict with sb/sth

moc: práv. nabýt právní mocicome into force

móda: přijít do módycome into fashion, become fashionable

mrtvý: uvíznout/ustrnout na mrtvém bodě jednání ap.come to a deadlock

my: u násdoma at our place, in our home, odkud pocházím where I come from

mysl: přijít na mysl komucome (in)to sb's mind, spring to mind, napadnout cross sb's mind

nabýt: nabýt účinnosti/platnosti zákon ap.come into force/operation/effect

nadejít: nadešel čas udělat cothe time has come to do sth

najevo: vyjít najevocome out, transpire, come to light, emerge, náhle crop out

naskočit: komu naskočila vyrážkasb broke/came out in a rash

nastejno: vyjít nastejnocome to the same thing, be as broad as it is long

návštěva: přijít na návštěvu ke komucome to see sb

objevit: náhodou objevit co narazit nacome across sth

obměkčit: dát se obměkčitrelent, dát se přemluvit come (a)round

očekávání: splnit/naplnit očekávánílive/come up to expectation(s)

platnost: vstoupit v platnost, nabýt platnosticome into force, take effect, become effective

počasí: za každého počasíin all weathers, i kdyby trakaře padaly come rain or shine

pochodit: pochodit dobře/špatněcome off/fare well/badly

povést se: nepovést se nevyjítfail, be a failure, not come off

povrch: vynořit se na povrchemerge, come to the surface

poznání: dojít k poznání, že ...attain the knowledge that, uvědomit si come to realize that ...

přijet: přijet na návštěvu ke komucome to visit sb

přijít: přijít na návštěvu ke komucome to see sb, visit sb

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.It was necessary for them to come in time.

akorát: Přišel akorát on.Only he came.

: Ať se stane cokoli ...Whatever happens, Come what may ...

: Počkám, až přijde.I'll wait till he comes., I'll wait for him to come.

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Woe betide anyone coming late!

blízko: Pojďte blíž.Come closer.

být: Buď jak buď.Be it as it may., cokoli se stane Come what may., tak či tak In any event.

čas: až přijde časwhen the time comes

čekat: Čekám, až přijde.I am waiting for him to come.

dál: Dále! vstupteCome in!

dělat: Kolik to dělá (celkem)?How much is it (altogether)?, How much does it come to?, How much does it make?

dočkat se: Neboj, dočkáš se.Don't worry, your time will come.

dokud: Počkám, dokud nepřijdeš.I'll wait until you come.

dřív: Dřív než přijde ...Before he comes ...

hodina: V kolik hodin přijde?What time will he come?

hodit se: To se může hodit.It may come in handy.

honem: Honem!Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!

jak: jak to?how come?

jediný: Jediný, kdo přišel ...The only one who came ...

jestli: Zeptej se ho, jestli přijde.Ask him whether he will come.

ještě: Ještě nepřišel.He hasn't come yet.

jet: Už mi jede vlak.My train is coming.

jít: Pojďte se mnou.Come with me., Follow me.

k, ke, ku: Přijď k nám.Come to our place.

kdykoli: Kdykoli tam přijdu ...Whenever I come there ...

klidně: Klidně přijď(te).Feel free to come.

lézt: Něco na mě leze. nemocI'm coming down with something.

málem: Málem ztratil ...He came within an inch of losing ...

miláček: Pojď ke mně, miláčku!Come to me, darling.

mít: Má už brzy přijít.He's to come soon.

mně: Přijď(te) ke mně.Come to my place.

nakonec: Jsem nakonec rád, že nepřišel.After all, I'm glad he hasn't come.

nám: Přijď k nám.Come to our place., na návštěvu Come to see us.

narazit: Narazil jsem na dvě chyby.I came across two errors.