Hlavní obsah

coming [ˈkʌmɪŋ]

Podstatné jméno

  • of sth příchod čehosecond coming of Christdruhý příchod Krista

Vyskytuje se v

age: come of agestát se plnoletým, dosáhnout plnoletosti, dospět

aid: go to sb's aid, come to the aid of sbjít komu na pomoc

alive: come alive(znovu) ožít, obživnout, přen. stát se živějším vyprávění, popis

along: come alongpřijít (taky), jít společně na určité místo

amiss: sth would not come/go amissco BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlo

before: come before sb/sthbýt důležitější než kdo/co, mít přednost před čím

bump: come (back) down to earth with a bumpdopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé reality

circle: come/turn full circlevrátit se zpět na začátek/do počátečního bodu cyklický vývoj

clean: come clean about sthkápnout božskou o čem, vyrukovat s pravdou ven o čem

closet: come out of the closetpřiznat se k homosexualitě

come: come up to sthdosahovat, sahat (až) kam oděv ke kolenům ap.

come: come (to happen)stát se, přihodit se

come: come before sth/to sthpřijít před co/k čemu, dostat se před co/k čemu soud ap.

come: come frompocházet z odkud, mít (původem) kde, v čem, být z

come: come from/ofsth vzejít, pramenit z čeho

come: Come again?Cože?, Ještě jednou., Prosím?

come: as sth as they cometak, že to (ani) dál nejde, hrozně, strašně jaký hloupý ap.

come: Come, come.Ale jděte. nesouhlas

come: have it coming to onezasloužit si, koledovat si o co trest ap.

come: come to think of itvlastně, když nad tím tak přemýšlím uvození zřejmého ap.

come: to comenadcházející roky ap.

come along: Come along!Dělej!, Pohni (si)! rychle

come along: be coming alongdělat pokroky, jít, vyvíjet se co jak

come in: have money coming inmít pravidelný příjem peníze

come off: Come off it!Nekecej!, Nech toho!

come on: be coming onzačínat u koho, lézt na koho nemoc, bolest ap.

come on: be coming onvyvíjet se jak, dělat pokroky v čem, postupovat (kupředu) jak

come on: Come on!No tak!, Pojď! povzbuzení

come on: Come on!Dělej!, Pohni! pobídka ke spěchu

come on: Come on!Ale jdi!, Neříkej! nevěřícný údiv

come out: come out for/against sthvystoupit na podporu čeho/proti čemu

come out: come out on strikevstoupit do stávky, zahájit stávku

come over: come over (all)sth hovor. začít náhle být jaký, (náhle) pocítit, začít pociťovat co závrať, radost ap.

come up: be coming upnadcházet, blížit se, chystat se co

come up to: be coming up tosth blížit se k čemu o čase, stavu

complete: come complete with sthpatřit dohromady k čemu, být v sadě s čím

cow: until the cows come homedo soudného dne dlouho, často bez výsledku

cropper: come a cropperpadnout na hubu, pohořet, zcela ztroskotat

earth: come down to earthvrátit se (nohama) na zem

easy: easy come, easy golehce nabyl, lehce pozbyl majetek

effect: take effect, come into effectnabýt platnosti, vstoupit v platnost zákon ap.

end: come to an endskončit válka ap.

face: come face to face with sbsetkat se osobně/tváří v tvář s kým

fire: come under firedostat se pod palbu

fire: come/be under fire from sbstát se/být terčem čí kritiky

first: come firstbýt přednější, mít přednost před čímkoliv jiným

first: First come first served.Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

goods: deliver/come up with the goodssplnit očekávání, udělat, co se očekávalo

grief: come to griefšpatně dopadnout, skončit neúspěchem, pohořet

grip: get/come to grips with sth(začít) řešit, poprat se, vypořádat se s čím problémy ap.

halt: come to a haltzastavit se

handy: come in handypřijít vhod, hodit se

harm: come to no harmnepřijít k újmě

how: How come/so?Jak to?

in: come invstoupit, vejít, jít dovnitř kam do pokoje ap.

in: come inpřijet vlak ap., připlout loď ap.

life: come to lifeožít, oživnout, probudit se k životu aktivita ap.

light: come to lightvyjít najevo fakt ap., provalit se aféra ap.

mind: come to mindvybavit se komu co, napadnout koho co, vytanout na mysli co komu myšlenka

naturally: come naturally to sbpřipadnout přirozené komu

notice: come to sb's noticeupoutat čí pozornost

operation: come into operationzačít fungovat systém, vstoupit v platnost, nabýt účinnosti norma

own: come into one's ownuplatnit se, dojít uplatnění, realizovat se, prosadit se

play: come/be brought into playvstoupit do hry, přijít/dostat se ke slovu faktor ap.

point: come to the pointdostat se k věci člověk v hovoru ap.

rain: (come) rain or shineza každých podmínek, ať se děje, co se děje, za každého počasí jít na procházku, trénovat ap.

rest: come to restzastavit se přestat se pohybovat, o věci

sense: come to one's sensesdostat rozum, přijít k rozumu

shape: the shape of things to comepočátek nového vývoje

sticky: come to a sticky endšpatně skončit

term: come to terms with sthsmířit se, vyrovnat se s čím

ton: come down on sb like a ton of brickspodat si koho, došlápnout si na koho

true: come truesplnit se, vyplnit se, doopravdy se stát sen ap.

unstuck: come unstuckodlepit (se), uvolnit (se), odchlípnout (se)

unstuck: come unstuckselhat, ztroskotat, zkrachovat, dopadnout špatně

useful: come in usefulhodit se, uplatnit se

wash: come out in the washvyjít najevo, ukázat se pravda ap.

way: come a long wayvýrazně pokročit, dostat se mnohem dál, vypracovat se

adrift: come adrift from sthuvolnit se od čeho jedno od druhého

apart: come apartrozpadnout se na části

attack: come under attack from sbbýt napaden kým

being: come into beingvzniknout

blossom: come into blossomrozkvést, jít do květu

bud: come into budrozpučet, vypučet, vyrašit

close: be/come close to sthi přen. blížit se čemu, být blízko čeho

come: come to see sbpřijít na návštěvu za kým koho

come: come runningpřiběhnout

come: come within sth of sb/sthpřiblížit se ke komu/čemu na méně než kolik

come: Come and meet ...Seznam(te) se s ...

come: come aliveožít, probudit se