Hlavní obsah

defence, AmE! defense [dɪˈfens]

Podstatné jméno

  1. obrana činnost proti útokuin defence against sthna obranu proti čemu
  2. the defences ozbrojené složky státu
  3. against sth ochrana, obrana před čím, proti čemu
  4. of sth obhajoba čehosay sth in defence of sthříci co na obhajobu čeho
  5. obhajoba hájení před soudemcounsel for defenceprávní zástupce obhajoby

Vyskytuje se v

attorney: defense attorneyobhájce

lawyer: defense lawyer(soudní) obhájce

missile: anti-missile defenceprotiraketová obrana

posture: posture of defenseobranný postoj

secretary: Defence Secretaryministr obrany

self-defence: self-defence courseskurzy sebeobrany

branný: branná výchovacivil defence education

obrana: civilní obranacivil defence

obrana: Ministerstvo obranythe Ministry of Defence

protivzdušný: protivzdušná obranaair defence

přejít: přejít do útokugo on the offensive, turn defence into attack

zabití: práv. zabití v sebeobraněkilling in self-defence

zástupce: práv. právní zástupcecounsel, právník obecně lawyer, nižší instance BrE solicitor, vyšší instance BrE barrister, AmE attorney, obhájce defence counsel, obhájce ex offo public defender