Hlavní obsah

defence, AmE! defense [dɪˈfens]

Podstatné jméno

  1. obrana činnost proti útokuin defence against sthna obranu proti čemu
  2. the defences ozbrojené složky státu
  3. against sth ochrana, obrana před čím, proti čemu
  4. of sth obhajoba čehosay sth in defence of sthříci co na obhajobu čeho
  5. obhajoba hájení před soudemcounsel for defenceprávní zástupce obhajoby

Vyskytuje se v

defence: the defencesozbrojené složky státu

attorney: defense attorneyobhájce

lawyer: defense lawyer(soudní) obhájce

missile: anti-missile defenceprotiraketová obrana

posture: posture of defenseobranný postoj

secretary: Defence Secretaryministr obrany

self-defence: self-defence courseskurzy sebeobrany

branný: civil defence educationbranná výchova

obrana: civil defencecivilní obrana

protivzdušný: air defenceprotivzdušná obrana

přejít: go on the offensive, turn defence into attackpřejít do útoku

zabití: killing in self-defencepráv. zabití v sebeobraně

zástupce: counsel, právník obecně lawyer, nižší instance BrE solicitor, vyšší instance BrE barrister, AmE attorney, obhájce defence counsel, obhájce ex offo public defenderpráv. právní zástupce