Hlavní obsah

come up

Vyskytuje se v

come up: be coming upnadcházet, blížit se, chystat se co

come up to: be coming up tosth blížit se k čemu o čase, stavu

goods: deliver/come up with the goodssplnit očekávání, udělat, co se očekávalo

expectation: not live/come up to expectationsnenaplnit očekávání

očekávání: live/come up to expectation(s)splnit/naplnit očekávání

vlézt: Something has come up.Něco mi do toho vlezlo.

come: come up to sthdosahovat, sahat (až) kam oděv ke kolenům ap.