Hlavní obsah

come up

Vyskytuje se v

come: come up to sthdosahovat, sahat (až) kam oděv ke kolenům ap.

come up to: be coming up tosth blížit se k čemu o čase, stavu

goods: deliver/come up with the goodssplnit očekávání, udělat, co se očekávalo

expectation: not live/come up to expectationsnenaplnit očekávání

očekávání: splnit/naplnit očekávánílive/come up to expectation(s)

vlézt: Něco mi do toho vlezlo.Something has come up.