Hlavní obsah

vlézt

Vyskytuje se v

záda: Vlez mi na záda!Go to hell!, Up yours!, Bite me!, BrE Get stuffed!, vulg. Kiss my ass!

fire: vlézt komu do rány před hlaveňmove into sb's line of fire

into: vlézt, nasednout, dostat se do čehoget into sth

vlézt: Něco mi do toho vlezlo.Something has come up.