Hlavní obsah

come in

Vyskytuje se v

handy: come in handypřijít vhod, hodit se

in: come invstoupit, vejít, jít dovnitř kam do pokoje ap.

useful: come in usefulhodit se, uplatnit se

may: May we come in?Smíme vstoupit?

will: Will you come in?Pojďte laskavě dál.

přijít: come in handy, stand sb in good steadpřijít vhod komu

vhod: come in handy to sb, BrE not go amiss, hodit se do budoucna stand sb in good steadpřijít vhod komu

volno: Come in!Volno! vstupte

vstoupit: Come in!Vstupte!

aby: It was necessary for them to come in time.Bylo nutné, aby přišli včas.

dál: Come in!Dále! vstupte

hodit se: It may come in handy.To se může hodit.

vejít: Come in!, Enter!Vejděte!

come in: have money coming inmít pravidelný příjem peníze