Hlavní obsah

pravidelný

Přídavné jméno

  1. (stejnoměrně se opakující) regular(periodický) periodic(al)v pravidelných intervalechat regular intervalspravidelný letregular flightpravidelný odjezd podle jízdního řáduscheduled departure
  2. (rysy, tvar ap.) regular, symmetric(al)(geometrický) geometricgeom. pravidelný trojúhelníkregular triangle
  3. (dle pravidla) regularling. pravidelné slovesoregular verb

Vyskytuje se v

let: pravidelný/mezinárodní/vnitrostátní letscheduled/international/domestic flight

návštěvník: (pravidelní) návštěvníci divadeltheatregoers, playgoers

nepravidelný: med. nepravidelná srdeční činnostirregular heartbeat

sloveso: (ne)pravidelná slovesa(ir)regular verbs