Hlavní obsah

mimořádný

Vyskytuje se v

přihodit se: Pokud se nic (mimořádného) nepřihodí ...If nothing intervenes ...

breaking: breaking newsmimořádné zprávy

bumper: bumper crop of sthnadúroda, mimořádná/rekordní úroda čeho

distinguish: be distinguished by sthvyznačovat se, odlišovat se, vynikat, být mimořádný čím

emergency: state of emergencymimořádný stav, stav nouze

emergency: emergency meetingmimořádné zasedání

exercise: exercise extreme cautionpostupovat mimořádně opatrně, dbát mimořádné opatrnosti

overpay: overpay one's/the mortgageprovést mimořádnou splátku hypotéky, mimořádně splatit část hypotéky

special: special deliverymimořádná/expresní/spěšná zásilka mimo běžné doručovací doby

state: state of emergencystav ohrožení, mimořádný stav

usual: out of the usualmimořádný, neobvyklý, nezvyklý