Hlavní obsah

exercise [ˈeksəˌsaɪz]

Sloveso

  1. sth form. uplatňovat, (vy)užívat co moc, práva ap.exercise control over sthovládat coexercise (great) caredbát (velké) opatrnostiexercise extreme cautionpostupovat mimořádně opatrně, dbát mimořádné opatrnosti
  2. cvičit tělo
  3. sth procvičovat co určitou partii ap.

Vyskytuje se v

warm-down: cvičení na vydýchání, zklidňující cvičení po fyzické zátěžiwarm-down (exercise)

bout: jedno nárazové cvičení týdněone bout of exercise a week

caution: dávat (si) pozor, být opatrnýexercise caution

demonstration: ukázkové cvičenídemonstration exercise

influence: uplatňovat svůj vlivexercise one's influence

mat: podložka na cvičeníexercise mat

moderation: postupovat s rozumem/umírněně/s rozvahouexercise/show moderation

power: uplatňovat moc, ovládat coexercise power over sth

right: uplatňovat svá právaexercise one's rights

self-restraint: být zdrženlivější/zdrženlivý, hovor. krotit seexercise self-restraint

veto: uplatnit právo vetaexercise the (power of) veto

may: Možná, že cvičení je nudné, ale ...Exercising may be boring but ...

the: nejlepší cvičeníthe best exercise

cvičení: kondiční cvičenífitness exercise

dechový: dechová cvičeníbreathing exercises

podložka: podložka na cvičeníexercise mat

sestava: sport. povinná sestavacompulsory exercises

zdravotní: zdravotní cvičeníhealth exercises

pravidelně: pravidelně cvičittake regular exercise

přeskočit: Tohle cvičení přeskoč.Skip this exercise.

rozcvička: ranní rozcvičkamorning exercise

zapsat: zapsat (si) co do sešituwrite sth down in the exercise book

ležet: ležet v hlavě komutrápit ap. be on sb's mind, vrtat hlavou exercise sb's mind

exercise: vojenské cvičení, manévryexercises