Hlavní obsah

exercise [ˈeksəˌsaɪz]

Sloveso

  1. sth form. uplatňovat, (vy)užívat co moc, práva ap.exercise control over sthovládat coexercise (great) caredbát (velké) opatrnostiexercise extreme cautionpostupovat mimořádně opatrně, dbát mimořádné opatrnosti
  2. cvičit tělo
  3. sth procvičovat co určitou partii ap.

Vyskytuje se v

warm-down: warm-down (exercise)cvičení na vydýchání, zklidňující cvičení po fyzické zátěži

bout: one bout of exercise a weekjedno nárazové cvičení týdně

caution: exercise cautiondávat (si) pozor, být opatrný

demonstration: demonstration exerciseukázkové cvičení

influence: exercise one's influenceuplatňovat svůj vliv

mat: exercise matpodložka na cvičení

moderation: exercise/show moderationpostupovat s rozumem/umírněně/s rozvahou

power: exercise power over sthuplatňovat moc, ovládat co

right: exercise one's rightsuplatňovat svá práva

self-restraint: exercise self-restraintbýt zdrženlivější/zdrženlivý, hovor. krotit se

veto: exercise the (power of) vetouplatnit právo veta

may: Exercising may be boring but ...Možná, že cvičení je nudné, ale ...

the: the best exercisenejlepší cvičení