Hlavní obsah

schooling [ˈskuːlɪŋ]

Vyskytuje se v

bunk off: bunk off (from) schoolchodit za školu, ulejvat se ze školy

report: (school) report(školní) vysvědčení

school age: school-ageve školním věku, školou povinný dítě

applied: school of applied artsuměleckoprůmyslová škola

assignment: work/school assignmentpracovní/školní úkol

bus: school busškolní autobus

canteen: school canteenškolní jídelna

caretaker: school caretakerškolník

child: school childškolák, dítě školou povinné

comprehensive: comprehensive schoolvšeobecné gymnázium

drama: drama schooldivadelní škola

fee: school feeškolné

fee-paying: fee-paying schoolškola vybírající školné

language: language schooljazyková škola

leaver: school leaversčerství absolventi školy

mainstream: mainstream schoolběžná škola ne zvláštní ap.

medical: medical schoollékařská fakulta

miss: school-missškolačka

motorcycle: motorcycle schoolmotoškola

school: at schoolve škole

schooling: home schoolingdomácí vzdělávání

school kid: school kidsškoláci

school-leaving: school-leaving agevěk ukončení (povinné) školní docházky

secondary school: secondary school studentstředoškolák, středoškolský student

single-sex: single-sex schooldívčí/chlapecká škola

skive: skive off schoolchodit za školu, ulívat se ze školy

state: BrE state schoolstátní škola

technical: technical schoolprůmyslová škola, průmyslovka

vocational: vocational school(střední) odborné učiliště, střední odborná škola

year: school yearškolní rok

absent: be absent from schoolchybět ve škole

absentee: school absenteeschybějící/nepřítomní žáci/záškoláci

attend: We attend the same school.Chodíme do stejné školy.

skip: He skips school.Chodí za školu.

when: When I got back from school.Když jsem se vrátil ze školy.

akademie: business college/schoolobchodní akademie

fakulta: the Faculty of Medicine, Medical School, School of Medicinelékařská fakulta

internátní: boarding schoolinternátní škola

jazykový: language school, school of languagesjazyková škola

kamarád: school friendkamarád ze školy

lavice: (school) deskškolní lavice

letní: summer schoolletní škola

mateřský: kindergarten, nursery (school), day care centre for preschool childrenmateřská školka

maturitní: (secondary) school-leaving certificate, v Británii GCSE certificatematuritní vysvědčení

pomocný: BrE special school, remedial schoolpomocná škola

potřeba: school suppliesškolní potřeby

povinný: school childdítě školou povinné

předmět: (school) subjectškolní předmět

rok: school yearškolní rok

rozhlas: BrE school PA (system), Tannoy, hl. AmE (school) intercomškolní rozhlas

samba: samba schoolškola samby

speciální: special schoolspeciální škola

střední: secondary/AmE high schoolstřední škola

středoškolský: secondary education, AmE high school educationstředoškolské vzdělání

stupeň: BrE first school, AmE elementary schoolprvní stupeň (základní školy)

šatna: school locker room/lockersškolní šatna se skříňkami

škola: at schoolve/na škole

školní: school yearškolní rok

uniforma: military/police/school uniformvojenská/policejní/školní uniforma

věk: school ageškolní věk

výlet: school tripškolní výlet

vysvědčení: BrE (school) report, AmE report cardškolní vysvědčení

vyučování: excuse sb from schooluvolnit koho z vyučování

vzdělávání: home schoolingdomácí vzdělávání

základní: BrE primary/AmE elementary/AmE grade schoolzákladní škola

zvláštní: BrE special schoolzvláštní škola

dařit se: He is doing well at school.Ve škole se mu daří.

do: She went to school.Šla do školy.

nechat: She decided to quit school.Rozhodla se nechat školy.

nenávidět: I hate school.Nenávidím školu.

after-school: after-school childcare(po)školní družina

odpadnout: There was no school today.Dnes vyučování odpadlo.

přijít: I'll be late for school.Přijdu pozdě do školy.

skončit: He finished the school.Skončil školu.

učit: I'm a grammar school teacher.Učím na gymnáziu.

ulít se: jít za školu skip lessons, play truant, bunk off (from) schoolulít se ze školy

večerní: night school, evening class(es)večerní škola

výběrový: selective schoolvýběrová škola

vypravit: get a child ready for schoolvypravit dítě do školy

zanechat: She quit school., She dropped out of school.Zanechala studia.

chodit: play truant/AmE hooky, skip school, bunk off schoolchodit za školu

za: skip school, bunk off (from) schoolchodit za školu