Hlavní obsah

učit

Nedokonavé sloveso

  1. (cvičit, školit) koho co teach sb sth, instruct sb in sthUčí dítě psát.She is teaching the child to write.
  2. (vychovávat) koho čemu teach sb sth(trénovat) train sb in/to do sth(připravovat) prepare sb for sth
  3. (učitelovat) be/work as a teacher, co teach sth, tutorUčím na gymnáziu.I'm a grammar school teacher.

Vyskytuje se v

nazpaměť: (na)učit se nazpaměť comemorize sth, learn sth by heart

řeč: učit se cizí řečistudy foreign languages

učit se: učit se co nazpaměťmemorize sth, learn sth by heart

učit se: učit se choditlearn to walk

učit se: Měl by ses víc učit.You should study harder.

English: learners of Englishti, kdo se učí anglicky

learn: learn sth by heart(na)učit se nazpaměť co

give: She gives English lessons.Učí angličtinu., Dává hodiny angličtiny.

learn: He's learning to drive.Učí se řídit.

learner: programme for learners of Englishprogram pro ty, kdo se učí anglicky

learner: He is a fast/slow learner.Rychle/Pomalu se učí., Je velmi/málo učenlivý.

quick: He's quick to learn.Rychle se učí., Je učenlivý.

self-taught: He is self-taught.Je to samouk., Učil se sám.

bitten: once bitten, twice shykdo se jednou spálil, podruhé si dá pozor, chybami se člověk učí