Hlavní obsah

teacher [ˈtiːtʃə]

Podstatné jméno

  • učitel, vyučujícíhistory teacheručitel dějepisu, dějepisářteacher's institutepedagogický institut

Vyskytuje se v

English: English teacheručitel(ka) angličtiny, angličtinář(ka)

exacting: exacting teachernáročný učitel

language: language-teacheručitel jazyků, jazykář

remedial: remedial teacherdoučující učitel, speciální pedagog doučující děti s poruchami čtení, psaní ap.

a, an: He is a teacher.Je učitel(em).

say: He is said to be a good teacher.Prý je dobrý učitel.

work: He worked as a teacher.Pracoval jako učitel.