Hlavní obsah

English [ˈɪŋglɪʃ]

Podstatné jméno

  1. the English Angličané
  2. angličtinaSay it in English.Řekni to anglicky.English-speaking countriesanglicky mluvící zeměEnglish teacheručitel(ka) angličtiny, angličtinář(ka)learners of Englishti, kdo se učí anglickyold Englishstaroangličtina

Vyskytuje se v

English: the EnglishAngličané

bulldog: English bulldoganglický buldok

channel: The (English) ChannelLamanšský průliv

daisy: English/common/lawn daisysedmikráska obecná

non-standard: non-standard Englishnespisovná angličtina

speaker: English speakersanglicky mluvící lidé, angličtí mluvčí

thyme: common/garden/English thymemateřídouška vonná, tymián rostlina

give: She gives English lessons.Učí angličtinu., Dává hodiny angličtiny.

in: say it in Englishříct to anglicky

learner: programme for learners of Englishprogram pro ty, kdo se učí anglicky

neither: He spoke neither English nor German.Nemluvil ani anglicky ani německy.

register: I registered for English courses.Přihlásil jsem se na kurzy angličtiny.

americký: American Englishling. americká angličtina

anglicky: English-speakinganglicky mluvící

anglický: English languageling. anglický jazyk

Angličan: the English (people)Angličané kolektivně

angličtina: British/American Englishbritská/americká angličtina

průliv: the (English) Channelgeogr. Lamanšský průliv

snídaně: cooked/English breakfastteplá snídaně

domluvit se: Can you make yourself understood in English?Domluvíš se anglicky?

dorozumět se: I can make myself understood in English.Dorozumím se anglicky.

chvalitebná: a B in Englishchvalitebná z angličtiny

jak: How do you say it in English?, o názvech ap. What do you call it in English?Jak se to řekne anglicky?

kanál: the English ChannelKanál La Manche

lámaný: speak broken Englishmluvit lámanou angličtinou

mluvit: Do you speak English?Mluvíte anglicky?

naučit se: English is not hard to learn.Angličtinu není těžké se naučit.

omluvit: Please excuse my bad English.Omluvte prosím moji špatnou angličtinu.

ovládat: They have a basic command of English.Ovládají základy angličtiny.

plynulý: fluent Englishplynulá angličtina

přeložit: He translated the book into English.Přeložil tu knihu do angličtiny.

přízvuk: speak (English) with a(n) what accentmluvit (anglicky) s jakým přízvukem

říct: How do you say it in English?Jak se to řekne anglicky?

slušně: He speaks decent English., His English is fairly good.Umí slušně anglicky.

učitelka: English teacheručitelka angličtiny

umět: Do you speak English?Umíte anglicky?

zdokonalit se: He improved his English.Zdokonalil se v angličtině.

zlepšit se: He improved his English substantially.Výrazně se zlepšil v angličtině.

lopata: explain sth in plain English/words of one syllablevysvětlit co po lopatě velmi jasně

breakfast: cooked/hot/English breakfastanglická/teplá snídaně slanina s vejci ap.