Hlavní obsah

anglicky

Příslovce

  • (in) EnglishJak je to anglicky?How do you say it in English?Mluvíte anglicky?Do you speak English?anglicky mluvícíEnglish-speaking

Vyskytuje se v

anglický: ling. anglický jazykEnglish language

domluvit se: Domluvíš se anglicky?Can you make yourself understood in English?

dorozumět se: Dorozumím se anglicky.I can make myself understood in English.

jak: Jak se to řekne anglicky?How do you say it in English?, o názvech ap. What do you call it in English?

mluvit: Mluvíte anglicky?Do you speak English?

přízvuk: mluvit (anglicky) s jakým přízvukemspeak (English) with a(n) what accent

říct: Jak se to řekne anglicky?How do you say it in English?

slušně: Umí slušně anglicky.He speaks decent English., His English is fairly good.

umět: Umíte anglicky?Do you speak English?

bulldog: anglický buldokEnglish bulldog

English: anglicky mluvící zeměEnglish-speaking countries

speaker: anglicky mluvící lidé, angličtí mluvčíEnglish speakers

in: říct to anglickysay it in English

learner: program pro ty, kdo se učí anglickyprogramme for learners of English

neither: Nemluvil ani anglicky ani německy.He spoke neither English nor German.

anglicky: anglicky mluvícíEnglish-speaking