Hlavní obsah

anglicky

Příslovce

  • (in) EnglishJak je to anglicky?How do you say it in English?Mluvíte anglicky?Do you speak English?anglicky mluvícíEnglish-speaking

Vyskytuje se v

anglický: ling. anglický jazykEnglish language

domluvit se: Domluvíš se anglicky?Can you make yourself understood in English?

dorozumět se: Dorozumím se anglicky.I can make myself understood in English.

jak: Jak se to řekne anglicky?How do you say it in English?, o názvech ap. What do you call it in English?

mluvit: Mluvíte anglicky?Do you speak English?

mluvit: Nemluvím anglicky.I don't speak English.

přízvuk: mluvit (anglicky) s jakým přízvukemspeak (English) with a(n) what accent

říct: Jak se to řekne anglicky?How do you say it in English?

slušně: Umí slušně anglicky.He speaks decent English., His English is fairly good.

umět: Umíte anglicky?Do you speak English?

bank: Bank of EnglandAnglická centrální banka

bulldog: English bulldoganglický buldok

English: English-speaking countriesanglicky mluvící země

English: learners of Englishti, kdo se učí anglicky

speaker: English speakersanglicky mluvící lidé, angličtí mluvčí

English: Say it in English.Řekni to anglicky.

in: Say it in English.Řekni to anglicky.

learner: programme for learners of Englishprogram pro ty, kdo se učí anglicky

neither: He spoke neither English nor German.Nemluvil ani anglicky ani německy.