Hlavní obsah

neither [ˈnaɪðə or ˈniːðə]

Spojka

  1. neither ... nor ani ... aniHe spoke neither English nor German.Nemluvil ani anglicky ani německy.
  2. také ne v záporném dovětkuI don't smoke. Neither do I.Nekouřím. Já také ne.
  3. (a) ani, navíc spojuje dvě záporné věty

Vyskytuje se v

here: neither here nor therenepodstatný, irelevantní argument ap.

nor: neither ... norani ... ani jedno

nor: neither me nor himani já ani on

ani: ani... anineither... nor

jeden, jedna, jedno: ani jeden ze dvouneither

také: Nejsem student. – On také ne.I'm not a student. – Neither is he.

rak: ani ryba ani rakneither fish nor fowl

ryba: ani ryba ani rakneither fish nor fowl