Hlavní obsah

breakfast [ˈbrekfəst]

Vyskytuje se v

dog: dog's breakfast/dinnerbordel, binec

cook: breakfast cooksnídaňář

second: second breakfastsvačina hl. pozdě dopoledne

television: breakfast televisionranní vysílání

after: right after breakfasthned po snídani

get: He was getting breakfast as usual.Chystal snídani jako obvykle.

through: He kept quiet all through breakfast.Během celé snídaně byl zticha.

nocleh: nocleh se snídaníbed and breakfast

snídaně: teplá snídaněcooked/English breakfast

snídaně: studená snídaněcontinental breakfast

snídaně: nocleh se snídaníbed and breakfast

vysílání: ranní vysíláníbreakfast television

nachystat: Nachystám mu snídani.I'll prepare breakfast for him.

podávat: Snídaně se podává od 6 hodin.Breakfast is served from 6 a.m.

snídat: Co (obvykle) snídáš?What do you have for breakfast?