Hlavní obsah

dog [dɒg]

Přídavné jméno

  • psídog foodpsí žrádlo

Vyskytuje se v

walk: walk the dog(vy)venčit psa

assistance: assistance dogasistenční pes

earth: earth dog(pes) norník

fancier: dog fancierspejskaři, chovatelé psů

grooming: dog/pet grooming salonúpravna psů/domácích zvířat

hairless: zool. Peruvian hairless dogperuánský naháč pes

handler: dog handlerpsovod

lead: let/put the dog off/on the leadpustit/dát psa z vodítka/na vodítko

lucky: lucky dogklikař osoba

mastiff: argentinská dogaArgentinian mastiff

microchip: have/get one's dog microchippednechat si očipovat psa

raccoon: raccoon dogpsík mývalovitý

retractable: retractable (dog) leashsamonavíjecí vodítko

saint: Saint Bernard (dog)bernardýn

show: dog showvýstava psů

spotted: spotted dogdalmatin, hovor. nákyp z lojového těsta a sušeného ovoce

vicious: vicious dogzlý pes

walker: dog walkervenčič psů

walkies: go for walkies, take the dog for walkiesjít (vy)venčit psa

whelk: dog whelknachovec obecný

its: The dog lifted its head.Pes zvedl hlavu.

no: No dogs.Zákaz vstupu psů.

cat: rain cats and dogslít jako z konve

čubička: (do the) dog(gy) paddleplavat (na) čubičku

doga: argentinská dogaArgentinian mastiff

dostih: dog raceschrtí dostihy

granule: dry dog/cat food, dog/cat pelletspsí/kočičí granule

hlídací: guard dog, i přen. watchdoghlídací pes

honicí: hound (dog)honicí pes

chovatel: dog breederchovatel psů

keř: wild/dog rosešípkový keř

kotec: dog kennelspsí kotce

lovecký: hunting dog, hound (dog), aportér gun dog, na zajíce harrierlovecký pes

náhubek: muzzle the dog, put the muzzle on the dogdát psovi náhubek

ovčácký: sheepdog, shepherd dogovčácký pes

ovčák: German shepherd (dog), BrE Alsatianzool. německý ovčák

párek: hot dogpárek v rohlíku

pes: hunting dog, hound (dog)lovecký pes

psí: BrE (dog-)kennel, AmE doghousepsí bouda

psík: Bolognese (dog)boloňský psík

rohlík: hot dogpárek v rohlíku

slepecký: BrE guide dog, AmE seeing-eye dogslepecký pes

toulavý: stray dog, polodivoký v Indii pye-dog, pie-dog, pariah dogtoulavý pes

ucho: dog-earsoslí uši u knihy

úpravna: dog grooming salonúpravna psů

útulek: dog shelter, odchytná stanice dog pound, na záchranu psů dog rescue (centre)psí útulek

venčit: walk the dog, hovor. go for walkiesvenčit psa

vlk: sea dog, kniž. Jack Tar, žert. old shipmořský vlk

vyvenčit: walk the dog, take the dog for a walk/for walkiesvyvenčit psa

známka: i vojenská dog tag, na obojek collar tag, pet tagpsí známka

chňapnout: The dog snapped at me.Pes po mně chňapnul.

konev: It is raining cats and dogs., It's pouring down., The rain is pouring down.Lije jako z konve.

liják: It's pouring (down) with rain., It's raining cats and dogs.Je tam řádný liják.

nažrat se: feed the dogdát nažrat psovi

ohnat se: The dog snapped at him.Pes se po něm ohnal.

oslepnout: His dog went blind.Jeho pes oslepl.

pokousat: A dog bit him., He was bitten by a dog.Pokousal ho pes.

rasa: breed of dogpsí rasa

vodítko: Keep your dog on a leash/leashed.Držte psa na vodítku.

vyhnat: She drove the dog out of the room.Vyhnala psa z pokoje.

vypustit: We let the dogs out.Vypustili jsme psy.

zapískat: He whistled at the dog.Zapískal na psa.

žrádlo: dog foodpsí žrádlo

hasit: Mind your own business., Let sleeping dogs lie.Nehas, co tě nepálí.

naučit: You can't teach an old dog new tricks.Starého psa novým kouskům nenaučíš.

usmát se: Every dog has its day.Na každého se jednou štěstí usměje.

dog: dog's breakfastbordel, binec