Hlavní obsah

walk [wɔːk]

Vyskytuje se v

arm: walk arm in armjít zavěšení do sebe za paže

walk-on: walk-on (part)komparzní role, role v komparzu, štěk

walk over: walk (all) oversb hovor. šlapat, vozit se po kom, mávat s kým

walk through: walk sb throughsth projít, projet s kým co, provést koho čím postupně vysvětlit ap.

away: walk awayodejít, odkráčet

beat: walk the beatobcházet rajón, být na obchůzce policista ap.

boot: walking bootsturistická obuv

country: walking countryoblast pro pěší turistiku

dog: walk the dog(jít) vyvenčit psa

footwear: sports/walking footwearsportovní/vycházková obuv

limp: walk with a (slight) limp(lehce) kulhat

part: walk-on partštěk, malá role hl. bez textu

sleep: walk in one's sleepbýt náměsíčný

slouch: walk/sit with a slouchchodit/sedět shrbeně

stick: walking stickvycházková hůl, zool. pakobylka

street: walk the streetschodit po městě hledat práci ap., hovor. šlapat chodník prostitutka

toe: walk on one's toeschodit po špičkách

tour: walking tourpěší túra

walk-in: walk-in closetvelký šatník, šatna i skříňová v bytě

walking: within walking distancev docházkové vzdálenosti

able: He was able to walk again.Mohl opět chodit.

along: As we walked along ...Jak jsme tak šli ...

among: He walked among the others.Šel mezi ostatními.

around: I walked around the city.Prochodil jsem celé město.

command: We were commanded to walk on.Přikázali nám, abychom šli dál.

could: He could barely walk.Jen stěží mohl jít.

distance: It is within walking distance.Dá se tam dojít pěšky.

go: Let's go for a walk.Pojďme se projít.

keep on: Keep on walking.Jdi dál., Nezastavuj se.

little: He walked a little in the garden.Chvilku se procházel v zahradě.

more: He walked some more.Šel ještě (kousek) dál.

slow: Can you walk slower?Můžeš jít pomaleji?

stick: walk with a stickchodit o holi

through: He has difficulty in walking through age.Kvůli svému věku má potíže s chůzí.

tightrope: walk a tightropebýt v zapeklité situaci, pohybovat se na tenkém ledě

berla: chodit o berlíchwalk on crutches

docházkový: v docházkové vzdálenostiwithin walking distance

hůl: chodit o holiwalk with a stick

chodit: chodit pěškywalk, go on foot

chodit: chodit o berlíchwalk on crutches

chůda: chodit na chůdáchwalk on stilts

jít: jít dál pokračovat v cestěgo on, walk on, move on, continue, proceed

jít: jít se projítgo for a walk

krok: jet krokem autemdrive at walking pace

mistr: mistr světaWorld champion, přen. suverén ap. cock of the walk, the big man in the town, the greatest, slang. iron. hot shit

pes: (vy)venčit psawalk the dog

pěší: pěší túrahike, walking tour

pěší: pěší turistikahiking, walking

pěšky: jít pěškygo on foot, walk

počkání: na počkáníprováděný ap. while you wait, bez nutnosti objednání walk-in

pozpátku: jít pozpátkuwalk backwards

procházka: jít na procházkugo for/take a walk/stroll

stávka: vstoupit do stávkygo on strike, walk out

venčit: venčit psawalk the dog, hovor. go for walkies

vstoupit: vstoupit do stávkygo on strike, opustit pracovní místa walk out

vyjít: vyjít si (na procházku)go for a walk

výlet: pěší výletwalking trip, hike

vyvenčit: vyvenčit psawalk the dog, take the dog for a walk/for walkies

doprovodit: Doprovodil ji domů.He walked her home.

hodina: Je to asi hodina chůze.It's about an hour's walk.

chůze: Je to odsud pět minut chůze.It is five minutes' walk from here.

jít: jít pěškygo on foot, walk (it)

opustit: Opustila ho žena.His wife left/walked out on him.

projít se: Pojďme se projít.Let's go for a walk.

učit se: učit se choditlearn to walk

ujít: Takovou dálku neujdu.I can't walk that far.

vést se: Vedli se za ruce.They walked hand in hand.

vléct: Sotva nohy vleču.I can hardly walk.

vycházka: jít na vycházkugo for a walk, go on an outing

zvolna: jít zvolnawalk slowly

háj: Jdi do háje!Get stuffed., Go fly a kite., AmE, hovor. Take a walk!, vypadni Butt out!

šlapat: šlapat chodníkprostitutka walk the streets, be on the game