Hlavní obsah

pace [peɪs]

Fráze

  1. keep pace with sb/sth (u)držet krok s kým/čím vývojem, běžcem ap.

Vyskytuje se v

snail: at a snail's pacehlemýždím tempem

paced: slow-pacedpomalý, v poklidném tempu příběh ap.

steady: at a steady paceplynule, stálou rychlostí, vyrovnaně

then: a pak, a navíc doplnění výčtu, argumentu ap.and then

unhurried: at an unhurried pacevolným tempem, beze spěchu

anyone: Jestli si to někdo zaslouží, pak jsi to ty.If anyone deserves it, it's you.

for: Pak odešel do práce.Then he left for work.

hit: Pak mi to došlo/docvaklo.Then it hit me.

krok: quicken one's pacepřidat do kroku

přidat: quicken one's pace, BrE zast. step outpřidat do kroku

spád: příběh ap. BrE be pac(e)y/fast paced, večírek ap. go with a swingmít spád

tempo: set the paceudávat tempo

dojít: Pak mu to došlo.Then the penny dropped., Then it dawned on him.

nasadit: He set a hot pace.Nasadil ostré tempo.

přecházet: pace (around) the roompřecházet po pokoji

rychlý: at a quick/rapid pacerychlým krokem

svítat: Pak mi začalo svítat.Then it began to dawn on me.

šetřit se: Go easy on yourself., AmE Don't push yourself (too hard)., mírni své tempo Pace yourself.Šetři se (trošku).

vložit se: Pak jsem se do toho vložil já.Then I intervened.

zahlédnout: Pak jsem ji zahlédl.Then I caught a sight of her.

hlemýždí: at a snail's pace, at glacial pacehlemýždím tempem

pace: keep pace with sb/sth(u)držet krok s kým/čím vývojem, běžcem ap.

pak: a paknadto and besides