Hlavní obsah

paced [ˈpeɪst]

Přídavné jméno

  • mající jaký spád film, románThe film is fast paced ...Ten film má spád ...slow-pacedpomalý, v poklidném tempu příběh ap.

Odvozená slova

pace

Vyskytuje se v

pace: keep pace with sb/sth(u)držet krok s kým/čím vývojem, běžcem ap.

snail: at a snail's pacehlemýždím tempem

blistering: set a blistering pacenasadit vražedné/ostré/brutální tempo

pace: at pacerychle, svižně probíhat ap.

pace: BrE last the paceudržet tempo s ostatními

pace: set the paceudávat tempo

pace: be off the pacezaostávat, ztrácet, být pozadu v závodě ap.

steady: at a steady paceplynule, stálou rychlostí

unhurried: at an unhurried pacevolným tempem, beze spěchu

krok: přidat do krokuquicken one's pace

krok: jet krokem autemdrive at walking pace

přidat: přidat do krokuquicken one's pace, BrE zast. step out

spád: dostat spád nabírat obrátkygather/gain momentum, gather pace, pick up speed

spád: mít spádpříběh ap. BrE be pac(e)y/fast paced, večírek ap. go with a swing

tempo: udávat temposet the pace

nasadit: Nasadil ostré tempo.He set a hot pace.

přecházet: přecházet po pokojipace (around) the room

rychlý: rychlým krokemat a quick/rapid pace

šetřit se: Šetři se (trošku).Go easy on yourself., AmE Don't push yourself (too hard)., mírni své tempo Pace yourself.

hlemýždí: hlemýždím tempemat a snail's pace, at glacial pace