Hlavní obsah

paced [ˈpeɪst]

Přídavné jméno

  • mající jaký spád film, románThe film is fast paced ...Ten film má spád ...slow-pacedpomalý, v poklidném tempu příběh ap.

Odvozená slova

pace

Vyskytuje se v

snail: at a snail's pacehlemýždím tempem

paced: slow-pacedpomalý, v poklidném tempu příběh ap.

steady: at a steady paceplynule, stálou rychlostí, vyrovnaně

unhurried: at an unhurried pacevolným tempem, beze spěchu

krok: quicken one's pacepřidat do kroku

přidat: quicken one's pace, BrE zast. step outpřidat do kroku

spád: příběh ap. BrE be pac(e)y/fast paced, večírek ap. go with a swingmít spád

tempo: set the paceudávat tempo

nasadit: He set a hot pace.Nasadil ostré tempo.

přecházet: pace (around) the roompřecházet po pokoji

rychlý: at a quick/rapid pacerychlým krokem

šetřit se: Go easy on yourself., AmE Don't push yourself (too hard)., mírni své tempo Pace yourself.Šetři se (trošku).

hlemýždí: at a snail's pace, at glacial pacehlemýždím tempem

pace: keep pace with sb/sth(u)držet krok s kým/čím vývojem, běžcem ap.