Hlavní obsah

among [əˈmʌŋ]

Vyskytuje se v

count among: count sb/sth amongsth počítat, řadit koho/co mezi co určitou skupinu ap.

other: among other(s)mezi jinými, mimo jiné

equal: be among one's equalsbýt mezi sobě rovnými

wind: The river winds among the hills.Řeka se vine mezi kopci.

kromě: kromě jinéhoamong other things, inter alia

mezi: mezi jinýmiamong others

mimo: mimo jinébesides other things, i o osobách among others

mezi: mezi přáteliamong friends

mezi: Hádají se mezi sebou.They argue among themselves.

nimi: Byla mezi nimi.She was among them.

patřit: Patří k těm nejlepším.He ranks among the best.

rozdělit se: Rozdělili se (o to).They split it among themselves.

řadit: Řadím ho mezi své přátele.I count him among my friends.

řadit se: Řadí se k těm nejlepším.She ranks among the best.

zařadit se: zařadit se mezi nejlepšírank among the best