Hlavní obsah

among [əˈmʌŋ]

Vyskytuje se v

count among: count sb/sth amongsth počítat, řadit koho/co mezi co určitou skupinu ap.

other: among other(s)mezi jinými, mimo jiné

equal: be among equalsbýt mezi sobě rovnými

wind: The river winds among the hills.Řeka se vine mezi kopci.

kromě: among other things, inter aliakromě jiného

mezi: among others, among other thingsmezi jinými

mimo: besides other things, i o osobách among othersmimo jiné

nimi: She was among them.Byla mezi nimi.

patřit: He ranks among the best.Patří k těm nejlepším.

rozdělit se: They split it among themselves.Rozdělili se (o to).

řadit: I count him among my friends.Řadím ho mezi své přátele.

řadit se: She ranks among the best.Řadí se k těm nejlepším.

zařadit se: rank among the bestzařadit se mezi nejlepší

among: among othersmimo jiné, mezi jinými