Hlavní obsah

amid [əˈmɪd]

Předložka

  • sth uprostřed čeho, mezi čím, v čem, za čeho o hluku, vřavě ap.from amid sthz (prostřed) čeho