Hlavní obsah

wind [wɪnd]

Podstatné jméno

  1. vítrWind is blowing.Fouká vítr.down the windpo větruwind noiseaerodynamický hluk ve vozidle
  2. dech k mluvení ap.hud. dechy, dechové nástrojeget one's second windchytit druhý dechlose one's windbýt bez dechu, nemoci popadnout dech
  3. publ., přen.vliv, tendence, trend
  4. plyn(y) v žaludku, střevech ap.wind painszaražené větry bolení břicha

Slovesopt&pp wound

  1. sb vyrazit dech komupravidelné sloveso na rozdíl od windbe windedmít vyražený dech, nemoci popadnout dech
  2. hovor.poklepat dítě po zádech aby si říhlo

Přídavné jméno

  • hud.dechový nástroj, sekce ap.hud. wind quintetdechový kvintet

Vyskytuje se v

wind: break wind(u)pšouknout si, (u)prdnout si

wind: wind (up)sth natáhnout, natočit co hodiny ap.

wind up: wind sb upvytočit, štvát, rozčilovat koho

winged: -winged-křídlý

abaft: with the wind abafts větrem v zádech

bring up: bring up windříhnout si dítě ap.

bullet: bullet woundstřelná rána

cut: cut woundřezná rána

easterly: easterly windvýchodní vítr

exit: exit woundprůstřel, výstřel otvor, kudy střela opustí tělo ap.

following: have the following windmít vítr v zádech

four: the four windsčtyři světové strany

gauge: wind gaugeanemometr, větroměr

gramophone: wind-up gramophonegramofon na kliku

gunshot: gunshot woundstřelná rána zranění

lacerated: lacerated woundtržná rána

magpie: azure-winged magpiestraka modrá

open: med. open woundotevřené zranění

petition: winding up petitionžádost o nařízení likvidace firmy

raw: raw woundotevřená rána

ugly: ugly woundošklivé zranění

west: west windzápadní vítr

wind tunnel: wind tunnel teststesty v aerodynamickém tunelu

wound: inflict a woundzpůsobit zranění

become: The wind became stronger.Vítr zesílil.

blow: The wind blew the smoke away.Vítr kouř odvál.

this: The wound was about this big.Rána byla asi takhle velká.

treat: He was treated for a head wound.Bylo mu ošetřeno zranění na hlavě.

bodný: stab woundbodná rána

dechový: wind instrumentsdechové nástroje

napospas: leave sb at/to the mercy of sb/sth, ve štychu leave sb high and dry/to twist in the windnechat/dát koho napospas komu/čemu

nárazový: gusty windnárazový vítr

řezný: cut (wound), incised wound, hluboká i sečná gash, slashřezná rána

sečný: slash (wound), gash, cut wound, slashingmed. sečná rána

slaměnka: winged everlastingslaměnka křídlatá

střelný: gunshot woundstřelná rána

točitý: spiral/winding staircase, caracol(e)točité schodiště

tržný: laceration, lacerated woundtržná rána

tunel: wind tunnelaerodynamický tunel

větrný: wind power plantvětrná elektrárna

vítr: gusty windnárazový vítr

vyrazit: wind sb, přen. ohromit take sb's breath away, hl. v trpném rodě flabbergast, hovor. silně otřást knock sb (for six)vyrazit dech komu

mrazivý: chilling windmrazivý vítr

odvát: The wind blew the smoke away.Vítr odvál kouř.

okénko: wind down/up the windowstáhnout/vytáhnout okénko v autě

příznivý: favourable windpříznivý vítr

rána: stab woundbodná rána

severní: north(erly) windseverní vítr

sfouknout: The wind blew off his hat.Vítr mu sfoukl klobouk.

síla: strength of the wind, wind forcesíla větru

západní: west(erly) windzápadní vítr

zesílit: The wind became even stronger.Vítr ještě zesílil.

dech: udivit take sb's breath away, ránou wind sbvyrazit dech komu

foukat: see which way the wind blowszjistit, odkud vítr fouká

holičky: leave sb in the lurch/high and dry, let sb down, AmE,hovor. leave sb twist in the wind, hang sb out to drynechat koho na holičkách

kořínek: enjoy robust health, be sound in wind and limbpřen. mít zdravý kořínek

nechat: let sb down, leave sb in the lurch, i přes závazky throw over, leave sb high and dry, AmE hovor. leave sb twist in the windnechat ve štychu koho

štych: leave sb in the lurch, let sb down, AmE leave sb to twist in the windnechat koho ve štychu na holičkách

vanout: realize/know which way the wind is blowingzjistit/vědět odkud vítr vane

zahrávat si: be playing with fire, sail close to the windzahrávat si s ohněm

závod: like the winds větrem o závod

žluč: anger sb, ruffle sb's feathers, make sb's blood boil, BrE slang. wind sb uphnout komu žlučí

caution: throw caution to the windhodit opatrnost za hlavu