Hlavní obsah

wind [wɪnd]

Podstatné jméno

  1. vítrWind is blowing.Fouká vítr.down the windpo větruwind noiseaerodynamický hluk ve vozidle
  2. dech k mluvení ap.hud. dechy, dechové nástrojeget one's second windchytit druhý dechlose one's windbýt bez dechu, nemoci popadnout dech
  3. publ., přen.vliv, tendence, trend
  4. plyn(y) v žaludku, střevech ap.wind painszaražené větry bolení břicha

Slovesopt&pp wound

  1. sb vyrazit dech komupravidelné sloveso na rozdíl od windbe windedmít vyražený dech, nemoci popadnout dech
  2. hovor.poklepat dítě po zádech aby si říhlo

Přídavné jméno

  • hud.dechový nástroj, sekce ap.hud. wind quintetdechový kvintet

Vyskytuje se v

caution: throw caution to the windhodit opatrnost za hlavu

wind up: wind sb upvytočit, štvát, rozčilovat koho

winged: -winged-křídlý

abaft: with the wind abafts větrem v zádech

bring up: bring up windříhnout si dítě ap.

bullet: bullet woundstřelná rána

cut: cut woundřezná rána

easterly: easterly windvýchodní vítr

exit: exit woundprůstřel, výstřel otvor, kudy střela opustí tělo ap.

following: have the following windmít vítr v zádech

four: the four windsčtyři světové strany

gauge: wind gaugeanemometr, větroměr

gramophone: wind-up gramophonegramofon na kliku

gunshot: gunshot woundstřelná rána zranění

lacerated: lacerated woundtržná rána

magpie: azure-winged magpiestraka modrá

open: med. open woundotevřené zranění

petition: winding up petitionžádost o nařízení likvidace firmy

raw: raw woundotevřená rána

ugly: ugly woundošklivé zranění

west: west windzápadní vítr

wind tunnel: wind tunnel teststesty v aerodynamickém tunelu

winged: winged insect(s)křídlatý hmyz

winged: white-wingedbělokřídlý

wound: inflict a woundzpůsobit zranění

wound: flesh woundpovrchové zranění nezasahující kosti a orgány

wound: cut woundřezná rána

wound: stab woundbodná rána

become: The wind became stronger.Vítr zesílil.

blow: The wind blew the smoke away.Vítr kouř odvál.

this: The wound was about this big.Rána byla asi takhle velká.

treat: He was treated for a head wound.Bylo mu ošetřeno zranění na hlavě.