Hlavní obsah

conduct

Podstatné jméno

  1. of sth provádění, provozování, vedení čeho činnosti, politikyconduct of businessprovozování podnikatelské činnosti, podnikání
  2. chovánírules of conductpravidla chování

Vyskytuje se v

conduct: conduct an investigationvést vyšetřování

disorderly: disorderly conduct, being disorderlyvýtržnictví, rušení veřejného pořádku

investigation: conduct an investigationvést vyšetřování

irregular: irregular conductnečestné jednání

chovat se: behave/conduct osf well/badlychovat se dobře/špatně

průvodce: guided/conducted tour of sthprohlídka čeho s průvodcem

školní: school rules, zásady chování žáků code of conductškolní řád

zkouška: test sth, conduct a test of sthprovést zkoušku čeho